Szansa na pracę i integrację

 fot. Pietro Jeng / Pexels fot. Pietro Jeng / Pexels
Nowe kierunki kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Placówka, której organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, umożliwia zdobycie nowych zawodów:

 • technik administracji
 • opiekunka dziecięca
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy w gastronomii

Nowe kierunki kształcenia to odpowiedź na aktualne trendy na rynku pracy.

W Ośrodku działa Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci, Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 5 w Raciborzu kształcąca w zawodach:

 • stolarz
 • kucharz
 • fotograf
 • magazynier-logistyk
 • pracownik pomocniczy stolarza
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Technikum Specjalne nr 5 umożliwia zdobycie zawodów:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik fotografii i multimediów
 • technik informatyk
 • technik hotelarstwa

Dostępna jest także Szkoła Policealna Województwa Śląskiego nr 2 Specjalna w Raciborzu kształcąca w zawodach:

 • florysta
 • terapeuta zajęciowy
 • opiekun osoby starszej
 • technik usług kosmetycznych

Osoby niepełnosprawne wciąż stanowią grupę biernych zawodowo, którzy ze względu na istnienie różnych barier społecznych oraz indywidualnych zdrowotnych mają największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Stanowi to ogromny problem, gdyż dla osób z niepełnosprawnością podjęcie pracy jest szczególnie ważne. Stwarza im nie tylko możliwość polepszenia sytuacji finansowej, ale również podnosi poczucie własnej wartości, jest formą terapii oraz sprzyja poprawie stanu zdrowia.

Więcej o rekrutacji do ośrodka na stronie: https://oswnis.pl/rekrutacja/ 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Pietro Jeng / Pexels graf. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

Załączniki
Ulotka [PDF 11,7MB]