Szczyt klimatyczny a polityka regionalna

 fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung
18 kwietnia w przedstawicielstwie regionu Nadrenii Północnej-Westfalii w Berlinie odbył się wieczór parlamentarny poświęcony szczytom klimatycznym w Bonn i Katowicach

Celem spotkania był przegląd rezultatów minionego Szczytu Klimatycznego COP23, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Bonn oraz refleksja nad jego znaczeniem dla polityki regionalnej. Uczestnicy spotkania debatowali również nad perspektywą kolejnego szczytu COP24, który odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach. W spotkaniu wzięli udział Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, dr Stephan Holthoff-Pförtner, minister rządu Nadrenii Północnej-Westfalii, Ashok Sridharan, nadburmistrz Bonn, a także niemieccy parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji przemysłowych i pozarządowych.

Istotnym elementem rozmów była kwestia ochrony klimatu w ramach współpracy międzynarodowej i regionalnej. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego podkreślał w trakcie dyskusji i wystąpień znaczenie wysiłków, jakie czynią regiony, by osiągać klimatyczne cele. Jednocześnie zaznaczył, by każdorazowo uwzględniać specyfikę regionów oraz brać pod uwagę doświadczenia krajów dotkniętych skutkami zmian klimatycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung fot. Stefanie Loos / NRW-Landesvertretung