Szybciej, bezpieczniej, po prostu komfortowo

 fot. arch UMWS Tomasz Żak fot. arch UMWS Tomasz Żak
Trwająca kadencja zarządu województwa będzie rekordowa pod względem ilości inwestycji drogowych. Od 2018 do 2024 roku na ten cel zostanie w sumie przeznaczonych aż 2,5 mld zł. Wiele modernizacji jest już zakończonych

Intensywna pod względem ilości oddanych do użytku dróg zrealizowanych przy finansowym wsparciu województwa była szczególnie końcówka 2021 roku. Na początku listopada 2021 do użytku oddano przebudowaną Drogę Wojewódzką nr 933 na odcinku od DK 78 w Wodzisławiu Śląskim do ronda przed granicą z Jastrzębiem Zdrój. Dostępne dla kierowców są cztery trasy: DW nr 929 od granicy Rybnika do węzła Świerklany, odcinek DW 933 pomiędzy Pawłowicami i Pszczyną, DW 943 w Lalikach i DW 941 w Wiśle.

Wcześniej, bo na początku października 2021 roku oficjalnie do użytku oddano mierzący 12,6 km odcinek Drogi Wojewódzkiej nr 913 od skrzyżowania z DK 78 w Celinach Nowej Wsi do skrzyżowania z DW 86 w Będzinie. To alternatywna do drogi S1 trasa dojazdowa do portu lotniczego w Pyrzowicach. Roboty prowadzono na terenie czterech gmin: Ożarowic, Mierzęcic, Bobrownik, Psar oraz miasta Będzina.

W pierwszej połowie marca 2022 oficjalnie drogę Rudnik – Racibórz, ważną część budowanej trasy łączącej docelowo Racibórz z Pszczyną. Wartość inwestycji wyniosła 274,7 mln zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 przeznaczono 146 mln zł. Z budżetu Województwa Śląskiego przekazano 128,7 mln zł.

Nowa droga o długości 7,74 km została wybudowana na odcinku od DK nr 45 w gminie Rudnik do skrzyżowania z istniejącą DW 935 ul. Rybnicką w Raciborzu. Droga przebiega przez tereny rolne w gminie Rudnik i Racibórz-Miedonia. Obwodnicę poprowadzono równolegle do wałów przeciwpowodziowych Odry. Na dalszym odcinku droga przecina Odrę i jest usytuowana równolegle do wałów kanału Ulga, mija stawy po wyrobiskach byłej cegielni i krzyżuje się z DW 919. Na dalszym odcinku droga poprowadzona jest nad czynną linią kolejową nr 151 relacji Kędzierzyn Koźle-Chałupki i kieruje się w stronę ul. Piaskowej, włączając się w istniejącą DW 935.

- Wszystkie przebudowywane i budowane drogi wojewódzkie w regionie są dostosowane do maksymalnego nacisku osi 11,5 tony. Stosuje przy tym najnowsze rozwiązania techniczne biorąc pod uwagę tzw. „koszt życia drogi”. To sprawia, że przewidywana trwałość dróg, które budujemy i przebudowujemy wynosi aż 50 lat. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie konieczności ich gruntownej modernizacji – dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wyczekiwana obwodnica

Obwodnica w Koziegłowach będzie kluczową drogową inwestycją dla Subregionu Północnego. Inwestycja powstanie przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Województwa Śląskiego, które przekażą na ten cel równo po 100 mln zł. Na początku maja ub. roku podpisano umowę pomiędzy samorządem regionalnym a stroną rządową. Obwodnica będzie przebiegała przez gminy Koziegłowy i Woźniki jako docelowy ślad drogi wojewódzkiej nr 789. W praktyce będzie stanowiła jeden z podstawowych korytarzy dojazdowych do drogi krajowej nr 1 - obecnie DK 91 - oraz autostrady A1. Początek obwodnicy zaprojektowano na rondzie przy skrzyżowaniu obwodnicy Woźnik z DW 789. Zakończenie przebiegu drogi przyjęto w rejonie miejscowości Koziegłówki. Projektowana obwodnica będzie miała długość ok. 7,3 km. Zakłada budowę nowego odcinka drogi klasy technicznej G, o przekroju jednojezdniowym, o szerokości pasa ruchu 3,5 m i szerokości pobocza minimum 1,25 m. Projektowana nośność drogi - dopuszczalny nacisk osi ma wynosić 115 kN. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania – wstępnie zaprojektowano sześć skrzyżowań oraz jeden węzeł drogowy na DK 91. Zaprojektowano również trzy wiadukty nad istniejącymi drogami i ciekami wodnymi. Obecnie ruch samochodowy prowadzony jest głównie ciągiem drogowym, który tworzy DW 789.

Obwodnica poprawi przepustowość i prędkość ruchu tranzytowego co obniży koszty transportu zarówno pod względem ekonomicznym jak i społeczno-środowiskowym. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poprawi jakość życia mieszkańców. Zmniejszy nie tylko hałas, ale także emisję spalin. Wpłynie też korzystanie na poprawę bezpieczeństwa i bez wątpienia przyczyni się do rozwoju tej części regionu.

Faktem staje się przebudowa drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Koniecpol. Pod koniec sierpnia ub. roku rozstrzygnięto procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego” za kwotę 75,5 mln zł” Zadanie będzie realizowane z środków własnych województwa. Przebudowany zostanie odcinek o długości 6,4 km (fragment etapu II + etap III) od skrzyżowania DW nr 786 z ul. Chrząstowską (skrzyżowanie objęte przebudową) w miejscowości Koniecpol do granicy Województwa Śląskiego. Zmodernizowane będą również obiekty mostowe, zbudowana zostanie infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Prace rozpoczną się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Planowany termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2024 roku.

- Wzdłuż tej drogi zlokalizowana jest szkoła, przychodnia, sklepy. Można powiedzieć, że wokół DW 786 koncentruje się życie Koniecpola, ale brak kompleksowej przebudowy znacznie obniżał poziom jej bezpieczeństwa. Modernizacja na tak dużą skalę rozwiąże ten problem – tłumaczy Ryszard Suliga, burmistrz Koniecpola.

Wielki remont w sercu regionu

Jesienią 2024 roku zakończy się remont DW 934. Umowę podpisano w czerwcu ub. roku w Urzędzie Miasta w Imielinie. Droga jest bardzo ważnym odcinkiem tranzytowym pomiędzy Śląskiem a Małopolską. Przebudowa ma obejmować odcinek DW 934 od skrzyżowania DW 934 (ulica Imielińska) z ulicami Miarki i Dobrą w Imielinie do rejonu przejazdu kolejowego w Bieruniu na długości ok. 9 km. Modernizacja będzie kosztowała 148 mln zł. Środki na realizację przekazano Województwu Śląskiemu. DW 934 stanowi uzupełnienie kluczowej sieci drogowej, łącząc DK44 i S1. Jest to jeden z głównych szlaków dojazdu m.in. do KWK „Piast”, jak również terenów przemysłowych, na których znajduje się m.in. firma FIAT. DW 934 jest drogą o znaczeniu tranzytowym dla dostawców i dystrybutorów oraz dla pracowników dojeżdżających do zakładów pracy. Droga charakteryzuje się bardzo wysokim natężeniem ruchu, powodującym efekt „wąskiego gardła” na kluczowej drodze dla połączenia międzyregionalnego (Śląsk i Małopolska). Droga posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany (brak jest tzw. azyli, wysp ograniczających prędkość pojazdów). Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Jesienią ubiegłego roku w Poczesnej zakończono przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od skrzyżowania z DK91 do skrzyżowania z DK 78 w Zawierciu o długości 24, 5 km. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie sześciu gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Poraj, Myszków, Koziegłowy, Zawiercie. Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 246,7 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 139,4 mln zł. Zakres prac obejmował przebudowę drogi wojewódzkiej nr 791 o długości 24,5 km i polegał na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury – tj. sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.

Prace przy przebudowie DW 948

Trwa modernizacja DW 948 biegnącej od Żywca do Kobiernic, przy jeziorach Międzybrodzkim i Żywieckim jest już na półmetku. Koniec prac zaplanowany jest na październik przyszłego roku. Na całej przebudowywanej DW 948 od Kobiernic do Żywca, liczącej 17,5 km długości, przebudowywanych jest osiem mostów, 48 przepustów i trzy obiekty inżynieryjne kanalizacji deszczowej.

Przebudowa DW 925

Długość przebudowywanego odcinka to 24 km. Na odcinku zlokalizowany jest węzeł drogowy na połączeniu z autostradą A-1 oraz skrzyżowanie z drogą krajową DK 44. Szacowana wartość robót budowlanych wynosi 321,2 mln zł i będzie pochodzić w całości z budżetu Województwa Śląskiego.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 925 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska (na granicy z Mikołowem), a kończy na granicy miasta na prawach powiatu Rybnik (na granicy z miejscowością Przegędza).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gmin: Mikołów, Ornontowice, Orzesze oraz Czerwionka - Leszczyny w województwie śląskim. Droga przecina miejscowości Mikołów i Orzesze oraz wsie Ornontowice, Bełk i Przegędza.

Jak podkreśla Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, droga wojewódzka nr 925 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów mechanicznych nie jest właściwie odseparowany.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych dostępnych na świecie technologii. Wszystkie warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.

Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to wiosna 2026 roku.

- W tej kadencji samorządu regionalnego zdecydowanie inwestycje drogowe są historyczne. Podejmujemy się przebudowy kluczowych dróg, a skalę najlepiej obrazuje wysokość nakładów. 2,5 mld zł to łączna kwota, której w przeszłości nikt na drogi nie przekazywał. Dla przykładu, DW 925 z Rudy Śląskiej do Rybnika to ważny, 24 km odcinek, który przebiega przez kilka gmin. Przekazujemy na tę inwestycję 321 mln zł w całości z budżetu województwa. Stawiamy na nowoczesne technologie, trwałość, a przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców - podsumowuje marszałek Jakub Chełstowski.