Technologie medyczne przyszłością regionu

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża odwiedzili Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu i rozmawiali o rozwoju technologii medycznych

W trakcie spotkania przedstawiciele Śląskiego Parku Technologii Medycznych zaprezentowali zakres działania instytucji i jego infrastrukturę m.in. Laboratorium Genomiki, Laboratorium Komórek Macierzystych, Blok Operacyjny, wykorzystywany w projektach badawczych i szkoleniowych oraz Centrum Telemonitoringu Medycznego.

W spotkaniu uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Obecny był również prof. Marian Zembala, wieloletni dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

„Nowoczesne technologie medyczne zajmują ważne miejsce w strategii województwa śląskiego. Dysponujemy znakomitymi kadrami i potencjałem naukowym, dlatego chcemy włączyć się w rozwój parku i budować nowoczesny przemysł oparty na innowacjach” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu to Centrum Nowych Technologii i miejsce prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii i Healthcare. Funkcjonujące w Kardio-Med Silesia Centrum Telemonitoringu daje możliwość realizacji zdalnego monitoringu medycznego przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń i platform Healthcare dla: chorób sercowo-naczyniowych, neurologiczno-udarowych, diabetologicznych, pacjentów wieku podeszłego (65+), rehabilitacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. mat. organizatora fot. Patryk Pyrlik / UMWS
tagi: