Termomodernizacja zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach

69 mln zł na 23 zadania. Ogłoszona została lista projektów, które otrzymają wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Jednym z nich jest projekt termomodernizacji zabytkowego osiedla w Czerwionce-Leszczynach, gdzie dziś odbyła się konferencja prasowa z udziałem wicemarszałka Wojciecha Kałuży i burmistrza Wiesława Janiszewskiego.

- Zainteresowanie dofinansowaniem w tym zakresie było bardzo duże. Świadczy o tym ilość podmiotów oraz kwota, na jaką samorządy złożyły wnioski – skomentował wicemarszałek Wojciech Kałuża. – Alokacja według złożonych projektów przekroczona była prawie czterokrotnie.

W konkursie złożono 135 projektów na kwotę dofinansowania 305 117 303 zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 120 projektów (wartość dofinansowania wówczas kształtowała się na poziomie 278 392 555 zł). Ostatecznie wybrano 2 projekty grantowe – wysokość dofinansowania łącznie 22 234 648 zł oraz 21 projektów niegrantowych. Tutaj wysokość dofinansowania wynosi 47 403 428 zł.

Szczegółowa lista dofinansowanych zadań znajduje się na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_4_3_4_efektywnosc_energetyczna_14082019

W Czerwonce-Leszczynach odbyła się konferencja prasowa dotycząca likwidacji niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym.

- 32 zabytkowe budynki, leżące na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, będą jeszcze piękniejsze. Zwiększy się ponadto komfort życia mieszkańców – powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża. – Troska o dziedzictwo kulturowe, o zabytki to nasz obowiązek. Szczególnie że te zabytkowe budynki są atrakcją turystyczną województwa. Wspólnie powinniśmy o to nasze bogactwo zadbać.

Wartość projektu „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-Leszczynach” wynosi 14 377 364 zł. Wysokość dofinansowania to 10 956 996 zł. Celem jest poprawa efektywności energetycznej regionu i zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze mieszkalnictwa komunalnego. Projektem ma zostać objętych 205 mieszkań, a jego realizacja potrwa około dwóch lat.

- Od wielu lat konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawy jakości infrastruktury w naszej gminie. Kolejne miliony przeznaczamy na ten cel z budżetu oraz pozyskujemy dotacje ze źródeł zewnętrznych – wylicza burmistrz Wiesław Janiszewski. – Z dumą prezentujemy zabytkowe osiedle naszym gościom i dokładamy wszelkich starań, aby ta nasza perełka cieszyła oko mieszkańców gminy oraz turystów.

Familoki to obszar strategiczny dla rozwoju, promocji i poszanowania dziedzictwa przemysłowego na obszarze Gminy Czerwionka-Leszczyny. Samo osiedle powstało w latach 1898-1916 i przeznaczone było dla pracowników pobliskiej kopalni „Dębieńsko”. Familoki w 2017 r. zostały włączone do Szlaku Zabytków Techniki, który skupia najbardziej wartościowe obiekty postindustrialne województwa. Wszystkie 84 budynki charakteryzuje wspólny styl architektoniczny i cieszą się dużym zainteresowaniem turystów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS 


tagi: