Toksykologia uratowana

5 czerwca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu otwarto Oddział Toksykologii. Oddział przejął leczenie pacjentów z Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, który działał w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
„Dzisiejsze otwarcie kończy etap związany z zagrożeniem utraty zabezpieczenia medycznego pod względem toksykologicznym mieszkańców naszego województwa. Od początku prezentowaliśmy w tej kwestii jednoznaczne i konsekwentne stanowisko – oddział toksykologii musi pozostać w regionie. Dziś mogę podziękować wszystkim zaangażowanym w utrzymanie oddziału i jego sprawne przenosiny do sosnowieckiej placówki i zapewnić mieszkańców o dobrej opiece medycznej” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski podczas otwarcia.

W uroczystości wzięli także udział Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego, Alicja Cegłowska, dyrektor sosnowieckiej placówki, Piotr Nowak p.o. Dyrektora Śląskiego OW NFZ, Ewa Malik, posłanka na Sejm RP, Grzegorz Kaszak biskup sosnowiecki a także władze miasta, dyrektorzy szpitali wojewódzkich oraz personel medyczny.

Najważniejszym zadaniem oddziału jest świadczenie wysokospecjalistycznych usług z zakresu toksykologii klinicznej pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z powodu toksycznego działania wszelkich ksenobiotyków. To zadanie było dotychczas realizowane przez Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, działający w strukturze Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, który na skutek trudnej sytuacji finansowej zakończył działalność medyczną. Nowe komórki będą udzielały wysokospecjalistycznych świadczeń pacjentom w stanach zagrożenia życia z powodu toksycznego działania leków, substancji chemicznych, toksyn roślinnych i zwierzęcych. Oddany do użytku oddział zapewni opiekę pacjentom z obszaru województwa śląskiego i opolskiego.

8 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził akceptację dla utworzenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Oddziału Toksykologii na 18 łóżek, w tym 6 łóżek intensywnej opieki toksykologicznej, Ośrodka Ostrych Zatruć, Pracowni Chromatograficznej oraz Pracowni Toksykologii. Komórki zostały zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego i rozpoczęły udzielanie świadczeń medycznych od 1 czerwca. Wcześniej, bo 28 maja, rozstrzygnięte zostało postępowanie konkursowe ogłoszone przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w wyniku, którego Szpital uzyskał kontrakt w zakresie toksykologia kliniczna – hospitalizacja w wysokości 435 876,00 zł miesięcznie. Umowa z NFZ obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

Według danych Instytutu, Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej obejmował swoją działalnością obszar województwa śląskiego i opolskiego, udzielał też wsparcia informacyjnego uzupełnionego o badania i identyfikacje toksykologiczne lekarzom szpitali z pogranicza województwa małopolskiego. Nowo otwarty oddział zapewni opiekę pacjentom z obszaru województwa śląskiego i opolskiego. Do ośrodka przyjmowanych było ponad 1000 chorych rocznie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik