Trwają konsultacje w sprawie unijnych funduszy

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Odbyło się pierwsze wysłuchanie publiczne w sprawie Funduszy Europejskich

Drugie, adresowane tym razem do organizacji pozarządowych (NGO), społecznych i obywatelskich zaplanowano na 28 kwietnia.

Perspektywa unijna rozpisana na lata 2021-2027 to największe środki w historii Województwa Śląskiego i zarazem ogromna szansa dla naszego regionu. Kwota 5 mld euro jest rekordowa dla budżetu województwa, pamiętajmy jednak, Europa patrzy dziś na Śląsk jako największy gospodarczo region kraju. Pieniądze, które otrzymamy musza być precyzyjnie rozdysponowane, dlatego tak ważne są konsultacje. Państwa głos jest tutaj kluczowy. Bez wątpienia ogromny akcent będziemy kłaść na edukację. Współpraca z uczelniami jest dziś dla nas drogowskazem, bo silny region musi być oparty na nowoczesnych technologiach, stąd tak istotny jest udział środowisk akademickich. Na naszych uczelniach kształci się w tej chwili 100 tysięcy studentów. To ogromny potencjał wiedzy, która jest niezbędna w sprawnym przeprowadzeniu procesu transformacji i wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju, o które musimy zadbać. Prognozy gospodarcze nam sprzyjają. W rankingu przygotowanym przez Financial Times zajęliśmy bardzo wysokie szóste miejsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wśród wszystkich regionów Europy. To powala patrzeć w przyszłość z optymizmem – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski.

W wysłuchaniu może wziąć udział każdy, kto chce się wypowiedzieć publicznie na temat projektu programu FE SL 2021-2027. Istota wysłuchania publicznego polega na bezpośrednim przekazaniu przez mieszkańców opinii na temat projektu programu regionalnego przedstawicielom administracji publicznej, którzy odpowiadają za ostateczny kształt opracowanych dokumentów: projektu programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Śląskiego 2030 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy