Turystyka impulsem dla rozwoju regionu

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Zabrzu zainaugurowano cykl warsztatów dotyczący prac związanych z opracowaniem „Polityki Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim”

W spotkaniu, które odbywało się na poziomie 320 w Kopalni Guido, uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przedstawiciele branży turystycznej.

„Turystyka to jeden z ważnych elementów rozwoju gospodarczego województwa. Ten dokument ma dać impuls dla rozwoju turystyki i możliwości efektywnego wykorzystania środków unijnych. Wierzę, że te prace przyczynią się do stworzenia konkretnej strategii i wskażą kierunki rozwoju. Śląskie jest regionem niezwykle różnorodnym, obok uznanych marek Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidów, mamy Krainę Górnej Odry, ale również bogate dziedzictwo związane z turystyką przemysłową. Naszym celem jest wykorzystanie tych atutów i rozwój branży oraz przyciąganie do regionu turystów” – podkreślał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął prace zmierzające do opracowania „Polityki Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2030”. Celem dokumentu jest stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego i długotrwałego rozwoju sektora turystycznego w województwie śląskim.

Turystyka odgrywa istotną rolę w regionie, dlatego niezbędne jest podejmowanie systematycznych działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej województwa. Z jednej strony to konsekwentna promocja walorów miejsc i systematyczna komunikacja z otoczeniem, z drugiej działania związane z uatrakcyjnianiem i podnoszeniem jakości oferty turystycznej.

Całość działań prowadzonych przez Województwo Śląskie w istotny sposób przyczynia się do wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do regionu. W ostatnich latach pandemia zahamowała ten pozytywny trend. Niestety straty spowodowane obostrzeniami związanymi z COVID-19 wciąż są zauważalne, a branża turystyczna jako jedna z pierwszych została mocno dotknięta skutkami pandemii.

Cykl warsztatów strategicznych jest skierowany do liderów i ekspertów z branży turystycznej – członków Śląskiej Rady Turystyki. Kolejne warsztaty odbywać się będą z branżą i przedstawicielami poszczególnych marek turystycznych naszego regionu takich jak: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska oraz Kraina Górnej Odry.

Warsztaty i inne narzędzia konsultacji wykorzystane w trakcie wypracowywania zapisów dokumentu mają przyczynić się do uzgodnienia stanowisk w najważniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju turystki w regionie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy 


tagi: