Tworzą profil województwa śląskiego

 Plik Plik

Spotkanie eksperckie w ramach platformy Coal Regions in Transition

Przedsięwzięcie „Coal Regions in Transition” zostało zainicjowane w zeszłym roku, gdy zdecydowano o wskazaniu regionów pilotażowych – przeznaczonych do przeprowadzenia transformacji. Wstępnie wyznaczono ich trzy: na Słowacji Trencin, w Grecji Zachodnia Macedonia i wreszcie w Polsce – województwo śląskie, największe na Starym Kontynencie skupisko kopalń i zakładów obróbki węgla. Osobne rozmowy na ten temat trwają jeszcze z Czechami i Rumunią.

Pierwsze rozmowy w Europie na temat możliwych transformacji terenów górniczych odbyły się w październiku. Wtedy skoncentrowano się na mechanizmach potencjalnie finansujących przyszłe modernizacje. W grudniu zaczęła funkcjonować specjalna platforma, której celem jest zbieranie wszelkich projektów mogących wspomóc transformacje europejskich regionów górniczych. W jej ramach pracują dwie grupy robocze. Pierwsza pracuje nad nowymi technologiami idącymi w kierunku dbałości o środowisko, druga z kolei zajmuje się sytuacją, kiedy zapada decyzja o zamknięciu danej kopalni – co najczęściej oznacza wyrwę w lokalnej gospodarce i spore skutki społeczne.

Kolejnym etapem całego procesu było dzisiejsze spotkanie eksperckie w ramach platformy Coal Regions in Transition, które zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Celem było opracowanie dokładnego profilu województwa – wyznaczenie priorytetów i drogi do ich osiągnięcia.

Obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządu (reprezentowanego przez trzy resorty: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Nauki oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stronę społeczną reprezentował Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem spotkania był wicemarszałek Michał Gramatyka.

„Kontynuowanie podjętych już rozmów jest bardzo ważne. Przy stole siedzą przedstawiciele różnych stron. Ale cel nasz wszystkich jest jeden i już to daje mu, w mojej ocenie, spore szanse na realizację” – stwierdził wicemarszałek Gramatyka.

„Województwo śląskie ma sporą szansę stać się regionem, który da innym w Europie przykład, jak właściwie i efektywnie przeprowadzić proces transformacji” – dodał Wolfgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej.

26 i 27 lutego w Brukseli zorganizowane zostanie spotkanie grup roboczych, na którym ma być zaprezentowana lista projektów priorytetowych dla województwa śląskiego. Takie rozmowy mają być powtórzone w czerwcu, w październiku powinna być gotowa ocena postępów w projektach pilotażowych. Dyskusja ma być kontynuowana podczas Szczytu Klimatycznego ONZ, który odbędzie się w dniach 3-14 grudnia w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Dołączono materiał audio