Umowa na most w Rudach podpisana

 mat. ZDW mat. ZDW
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał umowę na przebudowę mostu w Rudach

Umowa obejmuje przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu. Koszt zamówienia to prawie 9 mln złotych. 

„Cieszę się, że zgoda na zawarcie umowy na przebudowę mostu w Rudach to jedna z moich pierwszych decyzji w roli członka Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialnego za drogi i pierwsza umowa, odkąd nadzoruję Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od lat zabiegał o to burmistrz Paweł Macha” – powiedział Michał Woś, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Obecnie użytkowany obiekt jest wyeksploatowany i nie nadaje się do remontu – przed kilku laty wprowadzono ruch wahadłowy ze względu na słabą nośność jego konstrukcji. Zainstalowano też obok kładkę dla pieszych, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej numer 919 nad rzeką Ruda, jego zarządcą i administratorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Obecnie w tym miejscu ruch ograniczony jest do możliwego przejazdu tylko jednym pasem naprzemiennie, a ruchem kieruje sygnalizacja świetlna. Planowana realizacja inwestycji zaplanowana jest na listopad przyszłego roku.

Budowa finansowana jest z budżetu Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 mat. ZDW  mat. ZDW