Uroczystość 100-lecia PCK

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Podczas Akademii miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń, odznak i wyróżnień działaczom i Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki wręczył Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, które otrzymali: Zygmunt Deminger, Zdzisław Dobrzański, Antoni Kruczek, Jan Łaciok, Sławomir Czypczar, Ryszard Górski, Szczepan Kojder, Jerzy Kowalski, Marian Mizera, Włodzimierz Nowacki, Janusz Sacha, Mariusz Wojtaszak oraz jedna instytucja - Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi im. Henryka Sławika przy Oddziale Regionalnym PCK w Jastrzębiu Zdroju. 

Wicemarszałek Dariusz Starzycki pogratulował wszystkim wyróżnionym. Podkreślił rolę i znaczenie Polskiego Czerwonego Krzyża w historii państwa polskiego. Wymienił także zasługi PCK dla sektora służby zdrowia. 

Podczas uroczystości zasłużonym działaczom PCK wręczono także odznaczenia państwowe oraz organizacyjne.

Warto podkreślić, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wielokrotnie uczestniczyli w akcjach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach i oddawali krew na rzecz potrzebujących.

Statystyki Narodowego Centrum Krwi na lata 2009- 2016 pokazują, że rokrocznie wzrasta odsetek dawców wielokrotnych (za wyjątkiem roku 2013 i 2014, kiedy odnotowano drobny spadek o kilka punktów procentowych).

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych. PCK jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Do misji organizacji należy także promocja honorowego krwiodawstwa oraz prowadzenie kampanii, które maja na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie dawców krwi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS