Urząd Marszałkowski podpisał umowę na żłobek w Jaworznie

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
W Jaworznie powstanie miejski żłobek samorządowy sfinansowany z funduszy unijnych

25 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano z Miastem Jaworzno umowę na utworzenie placówki. Utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do trzech lat w Jaworznie będzie kosztować ponad 1,37 mln złotych. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) ma wynieść ponad 1,2 mln zł.

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął 22 maja br. konkurs na dofinansowanie placówek opiekuńczych nad dziećmi do trzech lat. Do podziału było prawie 50 mln złotych. Znaczące środki otrzymały m.in. trzy żłobki z Jaworzna. Oprócz Urzędu Miasta, dofinansowanie w wysokości około 1,5 mln zł dostał klub dziecięcy „Planeta 2G”, do kolejnego żłobka – „Klub Maluszka Gwiazdolandia” trafi ponad 1 mln zł.

„Samorządy powinny pomagać mieszkańcom. Jaworzno nie ma żłobka miejskiego i to jest duży problem. Mieszkańcy domagali się takiej placówki. Na szczęście znalazły się pieniądze i będzie miejsce opieki dla 30 dzieci. Ale to nadal kropla w morzu potrzeb. Mam nadzieję, że władze miasta widzą to i będą tworzyć kolejne tego typu placówki. Warto też pomyśleć o realnych dopłatach dla dzieci w prywatnych żłobkach. Rodziny muszą się rozwijać” – mówi marszałek Wojciech Saługa.

Jaworznicki żłobek samorządowy będzie miał siedzibę w budynku przy ul. 3 Maja, gdzie obecnie znajduje się też przedszkole. Część pomieszczeń na parterze zostanie zaadaptowana na potrzeby opieki nad najmłodszymi pociechami. Ponadto środki pochodzące z przyznanego przez samorząd dofinansowania pozwolą na zakup pomocy edukacyjnych, dydaktycznych oraz pozostałego wyposażenia, jak również zatrudnienie personelu pedagogicznego, kucharek, sprzątaczek, sfinansowanie zajęć logopedycznych i ruchowo-muzycznych. Nie zapomniano również o psychologu i rehabilitancie. Żłobek będzie otwarty w dni robocze przez 10 godzin.

W Jaworznie działa obecnie 10 prywatnych żłobków, które oferują łącznie 204 miejsca dla dzieci, podczas gdy na terenie miasta mieszka 3239 dzieci w wieku do trzech lat (dane z września 2017 r.). Oznacza to, że zagwarantowaną opiekę w żłobku ma 6,3 proc. najmłodszych. W Katowicach ten współczynnik wynosi 14,7 proc., w Mikołowie 15,5 proc. Brak wystarczającej liczby miejsc w żłobkach zmusza rodziców, a zwłaszcza matki, do pozostania w domu i ogranicza ich aktywność zawodową.

„Jaworzno jest miastem, gdzie mieszka sporo młodych, którzy chcą założyć rodzinę, ale również dalej pracować i rozwijać się. Trzeba im pomóc, wspierać tworzenie przez nich rodzin, narodziny i wychowanie dzieci, ale także warto im ułatwić dalszą aktywność zawodową. Tylko dzięki temu miasto i region będą się dalej rozwijać. Takim wsparciem jest niewątpliwie rozwój sieci żłobków samorządowych. Zachęcam lokalny samorząd do zakładania kolejnych placówek, pieniądze na ten cel się znajdą” – zapewnia marszałek Wojciech Saługa. Konkursy na dofinansowanie środkami unijnymi takich przedsięwzięć ogłoszono w Urzędzie Marszałkowskim w ubiegłym roku. Marszałek Wojciech Saługa deklarował wsparcie dla wszystkich, którzy przygotują dobre wnioski. Wiosną tego roku wybrano projekty do dofinansowania, obecnie podpisywane są umowy.