Utrwalić postindustrialne dziedzictwo

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu będzie Operatorem Szlaku Zabytków Techniki. Porozumienie w tej sprawie podpisano w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza

Umowę, w imieniu samorządu Województwa Śląskiego, podpisał marszałek Jakub Chełstowski. Muzeum Górnictwa Węglowego reprezentował dyrektor placówki, Bartłomiej Szewczyk.

„Szlak Zabytków Techniki to uznany produkt turystyczny, który każdego roku przyciąga do poprzemysłowych obiektów w naszym regionie tysiące osób. Chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Muzeum Górnictwa Węglowego to dynamiczna placówka, ceniona przez turystów i ekspertów, czego przykładem jest prestiżowa nagroda Europa Nostra, przyznana za rewitalizację. W Zabrzu trwają prace nad uruchomieniem ponad 100-letniej maszyny parowej. Koszt jej utrzymania to niemal pół miliona złotych rocznie. Jestem przekonany, że Muzeum Górnictwa Węglowego przyczyni się do wzmocnienia potencjału Szlaku Zabytków Techniki” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek Jakub Chełstowski podziękował zarządcom i właścicielom obiektów wchodzących w skład Szlaku Zabytków Techniki za dotychczasową pracę i promocję dziedzictwa industrialnego. Podkreślił, że rosnąca liczba turystów jest najlepszym potwierdzeniem, że ta praca przynosi efekty. Marszałek przypomniał również, że dziesiąta, jubileuszowa edycja Industriady przyciągnęła 103 tys. uczestników, podczas 528 wydarzeń zlokalizowanych w 44 obiektach.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu roli Operatora Szlaku Zabytków Techniki, a także współpraca w ramach sieci obiektów dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego. Muzeum ma pełnić rolę koordynatora produktu turystycznego, jakim jest Szlak Zabytków Techniki, zarówno w kwestii informacji i promocji, jak też komunikacji z przedstawicielami obiektów zlokalizowanych na Szlaku, działań zwiększających jego potencjał turystyczny, czy kwestiach związanych z organizacją święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriady.

Województwo Śląskie pozostanie Zarządcą Szlaku i zapewni środki finansowe na rzecz realizacji zadań wynikających z obowiązków Operatora Szlaku Zabytków Techniki w formie dotacji celowej dla Muzeum Górnictwa Węglowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Szlak Zabytków Techniki - strona internetowa 


tagi: