Uwaga klienci Biura Turystycznego KA-MA

fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Komunikat dla podróżnych organizatora turystyki: Biuro Turystyczne KA-MA Katarzyna Stein z siedzibą w Mysłowicach

18 sierpnia  2020r.  organizator turystyki Biuro Turystyczne KA-MA złożył Marszałkowi Województwa Śląskiego, oświadczenie o niewypłacalności.

Z informacji przekazanych przez organizatora turystyki, żaden z podróżnych nie przebywa obecnie poza granicami kraju. 

Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.  Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte z podróżnymi w okresie jej obowiązywania od dnia 20.08 2019 r. do dnia 18.08 2020r.

Podróżni, których umowy o udział w imprezie turystycznej nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein, mają możliwość składania roszczeń do gwaranta: Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Roszczenie z tego tytułu należy kierować drogą pocztową na adres: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
Biuro Obsługi Klientów
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62

Roszczenie można też zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkody@tueuropa.pl

Do roszczenia należy dołączyć:

  1. Kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a Biurem Turystycznym Ka-Ma Katarzyna Stein lub kopię dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialne Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein,
  2. Kopię dowodu wpłaty na rzecz Biura Turystycznego Ka-Ma Katarzyna Stein należności za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne, związanych z zawartą umową,
  3. Oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez Biuro Turystyczne Ka-Ma Katarzyna Stein usług turystycznych o określonej wartości,
  4. Oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który na nastąpić wypłata środków z gwarancji lub wskazanie innego sposobu wypłaty zabezpieczenia.

Poniżej znajdują się linki do pobrania wzorów formularza i dokumentów:

Formularz zgłoszenia szkody

Oświadczenie do gwarancji

W przypadku dodatkowych pytań Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu

071 36 92 887 lub 801 500 300

w godzinach 8.00–20.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8.00–16.00 w soboty lub pod adresem mailowym: bok@tueuropa.pl

Załączniki
Formularz zgłoszenia szkody [PDF 110,5kB]
Oświadczenie do gwarancji [PDF 173,5kB] 


tagi: