Uzdrowić szpital w Jastrzębiu-Zdroju

Marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Wojciech Kałuża spotkali się z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem wizyty była rozmowa o bieżących problemach i wyzwaniach stojących przed szpitalem.

„Jako marszałek województwa zamierzam być w miejscach ważnych z punktu widzenia regionu, poznać te placówki, ich problemy, porozmawiać z pracownikami i dyrekcją. Służba zdrowia jest dla nas ważnym elementem funkcjonowania województwa, chcemy właściwie wykorzystać potężne środki z NFZ i wesprzeć je środkami własnymi. Chcemy porozmawiać z dyrektorem na temat potrzeb i wyzwań, zobaczyć, jak funkcjonuje szpital, bo zależy nam na tym, żeby funkcjonował z korzyścią dla pacjentów” – tłumaczył cel wizyty marszałek Jakub Chełstowski.

Od 3 stycznia br. pełniącym obowiązki dyrektora placówki jest Robert Rychel, który podkreśla, że największym wyzwaniem stojącym przed szpitalem jest uruchomienie Oddziału Pediatrycznego.

„Usilnie pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Jestem optymistą i mam nadzieję, że niedługo będę miał dobre wieści dla mieszkańców. Dla mnie to sprawa priorytetowa, mamy kadrę i jestem umówiony z dyrektorem katowickiego NFZ w tej sprawie. Staram się rozwiązywać bieżące problemy i gasić ogniska zapalne, udało mi się zatrzymać odejście lekarzy, którzy wycofali złożone wypowiedzenia, za co jeszcze raz im dziękuję” – mówił Robert Rychel pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

W spotkaniu, obok przedstawicieli władz regionu i dyrektora placówki, uczestniczył poseł RP Grzegorz Matusiak.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
tagi: