VIII Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego

Modernizacja Parku Śląskiego to obecnie najważniejsze zadanie realizowane w województwie na które zarząd województwa przeznaczył kwotę 226 mln zł, a środki na ten cel pochodzą ze zwrotów pożyczek udzielonych w ramach Inicjatywy JESSICA 2007-2013.

Obradom Komitetu Sterującego ds. Modernizacji Parku Śląskiego przewodniczył marszałek Jakub Chełstowski, który podkreślił ogromny potencjał i dziedzictwo regionalne jakie posiada ten obiekt. Z tego też względu – jak podkreślił marszałek - zarząd ze szczególną uwagą monitoruje przebieg inwestycji. Temu służą między innymi spotkania Komitetu Sterującego, na których omawiane są na bieżąco sprawy istotne z punktu widzenia postępu prac w zakresie 20 zadań inwestycyjnych w projekcie.

Warto przypomnieć przy tej okazji, że zarząd województwa zgłosił modernizację Parku Śląskiego do Inicjatywy Komisji Europejskiej dedykowanej regionom górniczym w transformacji, co ma pomóc w dalszym pozyskiwaniu środków na jego modernizację. Zakończenie obecnie prowadzonego projektu planowane jest w 2027 roku.

Po spotkaniu Komitetu, marszałek Jakub Chełstowski wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą oraz Członkiem Zarządu Izabelą Domogałą udali się na plac budowy modernizowanego Planetarium Śląskiego. W kwietniu bieżącego roku ruszyły prace remontowo budowlane, prowadzone przez firmę Budimex. Z budynku Planetarium usunięto stare elementy elewacji, które wymagały wymiany, wykonywany jest również wykop pod nowy budynek. Całkowita wartość modernizacji Planetarium Śląskiego jest szacowana na 136 mln zł, z czego 82,5 mln pochodzi ze środków unijnych. Blisko 44 mln zł to środki z budżetu województwa, a niespełna 10 mln to dotacja z budżetu państwa. Planowany termin zakończenia projektu to 31 grudzień 2020 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie