W hołdzie ofiarom pacyfikacji kopalni „Wujek”

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach

Marszałek Karczewski oglądał ekspozycję i zwiedzał budynek placówki w towarzystwie uczestników wydarzeń z grudnia 1981 roku m.in. Jana Ludwiczaka, Stanisława Płatka i Krzysztofa Pluszczyka. Wcześniej marszałek senatu złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Górników Kopalni „Wujek”.

„To miejsce niezwykle ważne dla Polski. Musimy o nie dbać i pamiętać o tragicznych wydarzeniach, które się tu odbywały. Naszym zadaniem jest pokazywanie tego miejsca kolejnym pokoleniom i wychowywanie młodych ludzi w taki sposób, by już nigdy Polak nie strzelał do Polaka. Kłaniam się nisko ofiarom i bohaterom tych dramatycznych wydarzeń” – mówił marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2019 roku podpisano list intencyjny w sprawie rozbudowy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Projekt dotyczy dostosowania budynku muzeum do potrzeb działalności kulturalnej. Na terenie inwestycji ma powstać budynek o funkcji wystawienniczo-muzealnej o trzech kondygnacjach nadziemnych (w tym piwnica). Planuje się budowę pełnowymiarowej klatki schodowej z windą, łączącej kondygnację parteru z poddaszem i piwnicą. W części centralnej budynku zaprojektowany został przeszklony wykusz ze świetlikiem, umożliwiający zwiedzającym wgląd na teren KWK Wujek. Szacunkowy koszt zadania to kwota ok. 16,6 mln. List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa i dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa


Śląskie Centrum Wolności i Solidarności mieści się w dawnym magazynie odzieżowym, trwale naznaczonym wydarzeniami pacyfikacji KWK „Wujek”. To z przyległej do obiektu rampy członkowie plutonu specjalnego strzelali z ostrej amunicji do strajkujących górników. Przedmiotem działalności Centrum jest zachowywanie i upowszechnianie wiedzy o wprowadzeniu w 1981 r. w Polsce stanu wojennego, o działalności ruchów opozycyjnych w okresie do 1989 roku i wydarzeniach związanych z pacyfikacją strajków na obszarze obecnego województwa śląskiego oraz o utworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność”. Muzeum składa się z trzech sal wystawienniczych.

Centrum prowadzi stałą ekspozycję poświęconą powstawaniu i działalności struktur NSZZ „Solidarność”, stałą ekspozycję poświęconą pacyfikacji w dniu 16 grudnia 1981 r.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS