W poszukiwaniu najlepszej przestrzeni

Logo konkursu Logo konkursu
Jeszcze tylko miesiąc można dokonywać zgłoszeń w tegorocznej XXI - edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Śląski.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu całego województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

Zgłoszone realizacje rywalizują o Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny dokonają także mieszkańcy w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa. Realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie, zostanie przyznana specjalna nagroda.

Szczegółowe informacje o konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020”, w tym Warunki Konkursu oraz Kartę Zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem npp.slaskie.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.