W trosce o zdrowie

 Zdjęcie Zdjęcie
Wicemarszałek województwa Dariusz Starzycki oraz członek zarządu Izabela Domogała podpisali jedną z kilku umów w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.

Umowa dotyczyła dofinasowania dla Stowarzyszenia Manhattan Podłęże z Jaworzna na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Graj o zdrowie – profilaktyka nadwagi i otyłości”. Projekt został wybrany w ramach konkursu pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”.

W ramach realizacji „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” praz „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r. pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej oraz zagrożeń jakie niesie dla zdrowia zanieczyszczone powietrze”.

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego, oceniła merytorycznie oferty spełniające wymogi formalne. Ocenione projekty dotyczyły problematyki profilaktyki otyłości i nadwagi. W ramach zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań zostaną zorganizowane m.in.: warsztaty, konferencje, szkolenia, druk materiałów informacyjno-profilaktycznych.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje 9 podmiotom na łączną kwotę 100 000,00 zł. Zakłada się, iż dofinasowane przez Zarząd Województwa Śląskiego zadania przyczynią się do zwiększenia świadomości mieszkańców regionu w zakresie zdrowego odżywiania i znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie 


tagi: