W trosce o zdrowie najmłodszych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Minister Zdrowia Adam Niedzielski odwiedził Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Szef resortu zdrowia zapoznał się z efektami modernizacji Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. W spotkaniu uczestniczyła również Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Robert Magdziarz. II Wicewojewoda Śląski oraz radna Sejmiku Maria Materla.

Centrum Pediatrii w Sosnowcu jest najważniejszym w województwie śląskim ośrodkiem, w którym dzieci i młodzież z problemami psychicznymi mogą znaleźć wsparcie.

„Wzrosła liczba hospitalizacji na naszym oddziale psychiatrycznym. Równocześnie pandemia wymusiła wprowadzenie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu szpitala, m.in. czasowe zamykanie oddziałów z powodów epidemicznych czy ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów hospitalizowanych dzieci z opiekunami. Dlatego w trosce o pacjentów i skuteczność terapii zdecydowaliśmy o modernizacji Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego” - mówił dr Andrzej Siwiec, Prezes Zarządu Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Projekt sfinansowany został z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość to prawie 2,2 mln zł. W ramach projektu w oddziale zostały wydzielone dwie sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym, a także pokój dzienny przeznaczony do rozmów z lekarzem i terapeutą. Pomieszczenia są odizolowane od reszty oddziału śluzą wewnętrzną. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odseparowanie pacjentów oddziału z potwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub inną chorobą zakaźną. Ze środków projektu sfinansowano także kabiny telefoniczne, dzięki którym pacjenci oddziału mogą rozmawiać z rodzicami czy opiekunami. Zmodernizowana została też infrastruktura teleinformatyczna wykorzystywana do kontaktów lekarzy z rodzicami pacjentów.

W ramach inwestycji podniesiono poziom bezpieczeństwa na oddziale, przez dodatkowe zabezpieczenia, rozbudowę systemu monitoringu oraz modernizację i rozbudowę systemu kontroli dostępu. Ważną częścią inwestycji było też zaaranżowanie wewnętrznego dziedzińca szpitala. Patio zostało wyposażone w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W ramach projektu zakupiono aparaturę medyczną do monitorowania pacjenta, a także wyposażenie zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. To m.in. fumigator, lampy bakteriobójcze i wirusobójcze, analizator do badań krwi, skanery naczyń, defibrylatory, pulsoksymetry oraz wózki dla niepełnosprawnych.

Ze środków projektu sfinansowano też zakup specjalistycznych kwestionariuszy, testów i metod diagnostycznych stosowanych w psychiatrii. Jak podkreśla prof. Małgorzata Janas-Kozik, Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, a zarazem pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, modernizacja oddziału jest spójna z założeniami systemowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce.

„Pandemia spowodowała wzrost liczby dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi zgłaszających się po porady o ok. 30 procent. System wsparcia dla tych pacjentów wymaga rozbudowy. Reforma zakłada 3 poziomy referencyjne: wsparcie środowiskowe, pomoc na oddziałach dziennych oraz terapię w wysokospecjalistycznych oddziałach zamkniętych. Realizowany w naszym szpitalu projekt to właśnie wzmocnienie tego trzeciego poziomu wsparcia” - wyjaśnia prof. Małgorzata Janas-Kozik.

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu to jednostka samorządu województwa śląskiego. To pediatryczny szpital specjalistyczny, w którym rocznie udziela się ok. 55 tys. porad oraz hospitalizuje blisko 8 tys. pacjentów. W placówce funkcjonuje izba przyjęć, opieka nocna i świąteczna, 10 oddziałów oraz 14 poradni specjalistycznych. Centrum Pediatrii posiada certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia, certyfikaty ISO, jest też laureatem wielu nagród, m. in. zostało wyróżniony w Rankingu Szpitali 2020 na miejscu 3 w kategorii „szpitale pediatryczne" w Polsce oraz na 5 miejscu w kategorii „najlepszy szpital w województwie śląskim”.

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Pediatrii w Sosnowcu dysponuje 62 łóżkami. W 2021 roku na oddziale hospitalizowanych było 669 pacjentów. Funkcjonujący również w sosnowieckim szpitalu Dzienny Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego przyjął w tym czasie 14 pacjentów na długoterminowych turnusach. Z Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci skorzystało w 2021 roku 4,2 tys. pacjentów, a ze środowiskowej Poradni Psychologicznej dla Dzieci 3672 pacjentów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS