W Województwie Śląskim powstaje Dolina Innowacji Medycznych

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Śląska Start-Up’owa Dolina Innowacji Medycznych – to najnowszy projekt koncentrujący się na medycynie, zdrowiu publicznym, telemedycynie i biotechnologii, sygnowany przez Województwo Śląskie, które rozpoczyna strategiczną współpracę z Parkiem Technologicznym Kardio-Med Silesia w Zabrzu

W projekt zaangażowane jest także Miasto Zabrze i Śląskie Centrum Chorób Serca. Finalnie będzie on stanowił zaplecze naukowe dla medycyny. Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego; Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza; profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

„Działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia wpisują się w strategię rozwoju Województwa Śląskiego. Wierzymy, że ten ważny krok zapoczątkuje dynamiczną współpracę na rzecz wspierania młodych innowacyjnych przedsiębiorstw medycznych i nowatorskich projektów medycznych w regionie. Medycyna jest jedną z wizytówek naszego regionu. Zamierzamy jako województwo znacząco ją wspierać środkami unijnymi, co ma szczególne znaczenie w kontekście prognozy finansowej UE na kolejne lata” podkreśla marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

„Naszą misją jest kontynuowanie dzieła profesora Zbigniewa Religi. Pokazaliśmy, że Zabrze, przez lata utożsamianie z węglem i przemysłem, może być potęgą medyczną. Kardiologia i kardiochirurgia to znak rozpoznawczy zabrzańskiej medycyny. Podpisanie listu intencyjnego i wsparcie ze strony marszałka województwa jest dla nas bardzo cenne. Współpraca układa się znakomicie”, dodał profesor Marian Zembala, dyrektor ŚCChS.

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu (KMS) to Centrum Nowych Technologii i miejsce prac naukowo-badawczo-wdrożeniowych nad innowacyjnymi projektami: w medycynie, biotechnologii i Healthcare. To miejsce, którym łączą się wysiłki wyznaczające nowe kierunki rozwoju medycyny. Park skupia naukowców z wielu dziedzin, m.in. robotyki, telemedycyny i medycyny regeneracyjnej. W Kardio-Med Silesia znajduje również laboratorium zagrożeń środowiskowych i chorób cywilizacyjnych. Park Technologiczny współpracuje z uznanymi ośrodkami medycznymi, jak Śląskie Centrum Chorób Serca i akademickimi, w tym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Politechniką Śląską, stanowiąc zaplecze badawcze.

„Cieszymy się, że Kardio-Med. Silesia został dostrzeżony i doceniony przez Województwo Śląskie. To świetny prognostyk do dalszego rozwoju tego ośrodka”, przekonuje prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

„Tworząc ten ośrodek czerpaliśmy z doświadczeń innych. Dziś inni mogą uczyć się od nas”, konkluduje Adam Konka, prezes Kardio-Med Silesia.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
tagi: