Warto wspierać gospodarstwa edukacyjne

 Foto BP Witold Trólka Foto BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na projekty dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim

Celem konkursu jest podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja tej idei edukacji. W ramach konkursu przewidziano promocję Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenie zajęć edukacjach we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład szlaku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z województwa śląskiego.

W tym roku Zarząd Województwa Śląskiego przyznał 200 tys. zł Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego na realizacje projektu „Popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych oraz promocja Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”.

Misją gospodarstw edukacyjnych jest dotarcie ze swoim przekazem przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej. Młodzi ludzie poznają tam pracę rolnika, źródła pochodzenia żywności i metody jej wytwarzania. Poznają wartość naturalnej żywności produkowanej bez sztucznych dodatków. Wzbogacają też wiedzę przyrodniczą. Mogą uczestniczyć w prostych zajęciach gospodarskich i opiekować się zwierzętami gospodarskimi. Ponadto w gospodarstwach edukacyjnych realizowane są zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi, miejscowych tradycji i obyczajów, a także lekcje zawierające elementy historii regionu.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu
Szlak gospodarstw edukacyjnych