Wiadukt w Lublińcu powstanie na nowo

 Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisano umowę na przebudowę wiaduktu nad torami PKP w Lublińcu w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 906

Wykonawcą zadania jest firma Banimex z Będzina, a koszt inwestycji to blisko 42 mln zł. Prawie 12 mln zł zabezpieczy na ten cel województwo, zaś 30 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: członek zarządu województwa Krzysztof Klimosz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor oraz prezes zarządu spółki Banimex Bartłomiej Giermek.

- To kolejna duża inwestycja, w której partycypuje Województwo Śląskie. To obiekt bardzo ważny dla lokalnej społeczności. Jednak znajduje się on w złym stanie technicznym. Wspólnym mianownikiem jest tutaj bezpieczeństwo – podkreśla członek zarządu województwa, Krzysztof Klimosz.

Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi DW 906 w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu. Obiekt przeprowadza bezkolizyjnie ruch publiczny, w tym: pieszy, rowerowy i drogowy, nad czynnymi liniami kolejowymi nr 61 (relacji Kielce – Fosowskie) i nr 142 (relacji Kalety – Wrocław Mikołajów), torami stacji Lubliniec oraz drogą gminną (ul.Nowa/ul.Plebiscytowa w Lublińcu). Dodatkowo przez wiadukt przechodzi infrastruktura sieci teletechnicznych i elektroenergetycznej.

- Zbudowano go w latach 70, głównie z prefabrykatów i kiepskiej jakości betonu. Z uwagi na degradację oraz wiek zasadnym stała się jego rozbiórka i budowa nowego obiektu mostowego – tłumaczy dyrektor ZDW w Katowicach, Zbigniew Tabor.

Nowy wiadukt zaprojektowano w śladzie istniejącej drogi, jako obiekt pięcioprzęsłowy, długości całkowitej 174,9 m. Jezdnia na nowym obiekcie (o dwóch pasach ruchu) będzie miała szerokość całkowitą 7,8 m. Zaprojektowano także obustronne chodniki o szerokości całkowitej 3,1m każdy. Zaprojektowany wiadukt nie powoduje zmiany układu komunikacyjnego - torowego i drogowego - zlokalizowanego pod obiektem. Obiekt zostanie wyposażony w odwodnienie podłączone do istniejącej kanalizacji drogowej oraz niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wyremontowane zostaną istniejące biegi schodowe zapewniające komunikację pomiędzy ciągami pieszymi na poziomie wiaduktu i zlokalizowanymi poniżej obiektu. W ramach realizowanej budowy wykonana zostanie również przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, w tym oświetlenie. Prace potrwają 26 miesięcy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Podpisanie umowy na przebudowę wiaduktu w Lublińcu. fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy