Widowisko powstańcze w Mysłowicach

100 lat temu na terenie kopalni Mysłowice doszło do masakry górników, a wydarzenia te stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego

W 100-lecie wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego zaplanowano obchody w Mysłowicach, których celem było przypomnienie mieszkańcom regionu i całego kraju, jak ogromne znaczenie miał powrót Śląska do Polski. 100 lat temu na terenie kopalni Mysłowice doszło do masakry górników, a wydarzenia z Mysłowic stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania.

Obchody odbyły się z udziałem marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego. 
„Dzisiejsze uroczystości są ważnym symbolem jedności mieszkańców regionu wokół wspólnych idei. Walka o niepodległość i przynależność Śląska do Polski była dla Powstańców wartością nadrzędną. Pamięć o tych wydarzeniach łączy nas dziś, czego wyrazem jest płyta pamięci w Mysłowicach. Niech to będzie miejsce, przy którym każdego roku będziemy się spotykać i oddawać hołd Powstańcom”, zaznaczył marszałek Jakub Chełstowski. 


Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych powstańców w kościele pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Kolejno odbył się przejazd tramwaju powstańczego o numerze 100, oklejonego historycznymi treściami o powstaniach śląskich. Otwarto także Powstańczą Strefę Pamięci i odsłonięto tablicę pamiątkową z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz władz miasta.

Na koniec zaplanowano widowisko historyczne w reżyserii Zbigniewa Stryji. Wstępem do widowiska była rekonstrukcja wydarzeń z 15 sierpnia 1919 r. Można było także wziąć udział w widowisku muzyczno-audiowizualnym, które przybliżyło historię wydarzeń z powstań śląskich oraz posłuchać koncertu zespołu Dżem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik