Wiedza i współpraca procentują w walce ze smogiem

 Plik Plik

O skutecznej walce ze smogiem w kontekście uchwały antysmogowej dla regionu rozmawiano w Rudzie Śląskiej 

Spotkanie z mieszkańcami i miejskimi radnymi odbyło się z inicjatywy radnej Sejmiku Województwa Śląskiego Urszuli Koszutskiej. Wziął w nim udział marszałek Wojciech Saługa oraz zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

„Smog zabija rocznie od trzydziestu do sześćdziesięciu tysięcy ludzi, wszyscy żyjemy krócej o jedenaście miesięcy i częściej chorujemy. Żyjemy w regionie o najgorszej jakości powietrza w Europie i choć przez lata nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, czas podjąć realną walkę z tym zjawiskiem, a pierwszym krokiem było przyjęcie uchwały antysmogowej. W ciągu dziesięciu lat powinniśmy wymienić przestarzałe kotły i wciąż apelujemy do strony rządowej o zakaz sprzedaży złych jakościowo paliw, by ta walka przyniosła spodziewane skutki” – mówił w trakcie spotkania marszałek Wojciech Saługa.

Podczas spotkania zaprezentowano założenia uchwały antysmogowej dla regionu, która weszła w życie 1 września 2017 roku. Uchwała zakłada wprowadzenie na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwałą objęte są wszystkie kotły i piece na paliwo stałe niezależnie od ich przeznaczenia i zgodnie z nią możliwe jest ogrzewanie paliwami stałymi wyłącznie przy zastosowaniu kotłów minimum klasy 5. Uchwała zakazuje też stosowania węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów i wilgotnego drewna.

„Niezależnie od tego jak bardzo staramy się dbać o zdrowie, w efekcie smogu każdy z nas jest biernym palaczem, który wypala rocznie dwa, a nawet trzy tysiące papierosów. Smog to problem zdrowotny, który przekłada się na jakość naszego życia, ale również problem ekonomiczny, który ma swoje negatywne przełożenie na gospodarkę regionu” – podkreślała radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego udowadniał ponadto, że smog nie jest sztucznym problemem i że potrzeba aktywności nas wszystkich, by skutecznie z nim walczyć. Zaprezentował również działania Katowickiego Alarmu Smogowego w walce z niską emisją w perspektywie ostatnich dwóch lat.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik
tagi: