Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany

 Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Ruda Śląska otrzyma 75,7 mln złotych ze środków unijnych na rewitalizację Wielkiego Pieca Huty „Pokój”. Całość projektu ma wynosić ponad 98 mln złotych

W konferencji prasowej zapowiadającej inwestycję uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk oraz były wiceprezydent, Krzysztof Mejer.

„Industrialne dziedzictwo regionu jest naszą wizytówką i produktem turystycznym, który każdego roku przyciąga tysiące odwiedzających. Cieszę się, że Wielki Piec Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej zostanie zrewitalizowany dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania to prawie 75,7 mln zł, ale jestem przekonany, że dzięki temu obiekt stanie się kolejną postindustrialną perełką w województwie śląskim, zmieni swoje funkcje i będzie mógł służyć lokalnej społeczności” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Poprzemysłowy obiekt znajdujący się w dzielnicy Nowy Bytom zostanie zrewitalizowany dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Koszt dofinansowania to 75,7 mln zł. Realizacja projektu ma zakończyć się w grudniu 2026 roku.

„Jesteśmy gotowi, żeby urzeczywistnić to piękne marzenie. To ma być wizytówka Rudy Śląskiej i miejsce, w którym można doświadczyć dziedzictwa kulturowego, z którego słynie nasz region. Będziemy w tym miejscu wspierać także osoby, które chcą się przekwalifikować” – tłumaczył prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych Huty „Pokój” na cele kulturalne, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Inwestycja ma spowodować zatrzymanie procesu degradacji obiektu, przywrócenie mu dawnej świetności oraz pobudzenie otoczenia gospodarczego i społecznego miasta. W ramach projektu udostępniony zostanie obiekt w którym prowadzonych będzie szereg działań mających na celu:

 • udostępnianie do zwiedzania kompleksu obiektów Wielkiego Pieca,
 • edukację kulturalną związaną z dziedzictwem przemysłowym Śląska,
 • edukację społeczną i środowiskową związaną z transformacją gospodarczą.

W obiekcie mają być prowadzone działania mające na celu aktywizację zawodową osób, które wskutek transformacji straciły pracę.

„Ten obiekt jest dowodem na to, że dobre projekty łączą ludzi. To ważne miejsce dla Rudy Śląskiej, wizytówka miasta, a jego odzyskanie było skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Tym bardziej się cieszę, że dzięki wsparciu marszałka Jakuba Chełstowskiego po rewitalizacji będzie służył mieszkańcom miasta i regionu” – mówił były wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.

W ramach projektu przewidziano przebudowę i rozbudowę zespołu obiektów polegającą m.in. na:

 • budowie obiektu wejściowego wystawowego wraz z budową instalacji wewnętrznych,
 • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektu dawnej sterowni i maszynowni na obiekt wystawowy wraz z budową instalacji wewnętrznych,
 • przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli dawnej rampy na budynek usługowy z funkcją wystawową wraz z budową instalacji wewnętrznych,
 • zabezpieczeniu i udostępnieniu części budowli dawnej huty dla zwiedzających wraz z budową instalacji wewnętrznych,
 • wyposażeniu budynku,
 • realizacji zagospodarowania terenu z budową parkingów, ogrodzenia, obiektów małej architektury, urządzeniem zieleni wraz z budową instalacji wewnętrznych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Wielki Piec Huty „Pokój” zostanie zrewitalizowany. fot. Andrzej Grygiel / UMWS