Wiemy, jakie sołectwa są na liście wsparcia

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

O pomoc finansową mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowały zadania inwestycyjne. W budżecie województwa zarezerwowano na ich wsparcie ok. 4,8 mln zł.

Zarząd Województwa Śląskiego wykorzystuje zasadę partycypacji w kształtowaniu budżetów obywatelskich. „Chcemy tym samym oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują” – komentował w marcu br. marszałek Wojciech Saługa ogłoszenie konkursu.

Na liście rankingowej znalazły się 343 projekty do otrzymania wsparcia z budżetu Województwa Śląskiego. Dotyczą one m.in. rozbudowy lub remontu infrastruktury drogowej. Sołectwa mają też szansę doposażenia swoich zespołów folklorystycznych i sportowych. Wsparcie z budżetu województwa obejmuje także organizację wydarzeń i imprez lokalnych.

Dofinansowanie zadań nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Śląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w dniu 25 czerwca 2018 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Lista rankingowa
Ogłoszenie o konkursie 


tagi: