Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU

 Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU
Pomimo utrudnień spowodowanych przez epidemię COVID-19, projekt „IN SITU - Intergenerational Social Innovation Support Scheme” realizowany przez międzynarodowe partnerstwo z udziałem Województwa Śląskiego, wszedł w kolejną fazę przygotowań do uruchomienia Regionalnego HUBu Innowacji Społecznych

Według pierwotnych planów wiosną 2020 roku we Włoszech i w Austrii miały się odbyć dwa szkolenia dla przyszłych trenerów HUBów. Jednak ze względu na epidemię zostały one przesunięte w czasie i przeniesione w świat wirtualny. W rezultacie odbyły się w czerwcu i lipcu za pośrednictwem narzędzia online, umożliwiającego połączenia wideokonferencyjne.

Podczas szkoleń trenerzy oraz przedstawiciele kadry projektu zapoznawali się z tematami i narzędziami, których wykorzystanie powinno się przyczynić do skutecznego wspierania rozwoju przyszłych innowatorów i przedsiębiorców społecznych w regionalnym HUBie.

Pierwsze szkolenie było poświęcone rozwijaniu umiejętności i kompetencji przedsiębiorców społecznych i składało się z 7 sesji. Poszczególne sesje dotyczyły tematów takich jak:

 • kształtowanie pomysłów,
 • design thinking, czyli myślenie projektowe,
 • modele biznesowe,
 • crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe,
 • pitching, czyli kształtowanie przekazu,
 • ocena społecznego modelu biznesowego,
 • prezentacja najlepszych praktyk projektowania, wdrażania i zarządzania innowacjami społecznymi.

Drugie szkolenie koncentrowało się wokół edukacji społeczno-kulturowej i było podzielone na 5 sesji poświęconych następującym zagadnieniom:

 • doświadczanie dynamiki i etapów pracy z grupą,
 • ocena potrzeb społeczności,
 • zarządzanie inicjatywami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, czyli jak sprawić, by inicjatywa odniosła sukces, a jej członkowie byli zaangażowani,
 • fundraising, czyli pozyskiwanie funduszy na inicjatywy społeczne,
 • z kompasem czy bez: planowanie strategiczne inicjatyw społecznych.

Poszczególne sesje były prowadzone przez specjalistów w danych dziedzinach, a aktywny udział w nich brało ok. 40 osób. Mimo wirtualnego charakteru udało się przeprowadzić również sesję warsztatową.

W okresie jesiennym 2020 roku planowane jest rozpoczęcie bezpośredniego wsparcia w regionalnym HUBie, który swoją siedzibę będzie miał na terenie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (partner projektu) w Dąbrowie Górniczej. Kontakt do regionalnego HUBu: hub@wsb.edu.pl, tel. 32 295 93 45.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU Wirtualne szkolenia trenerów w projekcie IN SITU