Wizyta ambasadora Królestwa Niderlandów

 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka spotkał się dzisiaj z JE Ronem J.P.M. van Dartelem, ambasadorem Królestwa Niderlandów w Polsce

Tematem rozmowy było zaangażowanie samorządu województwa śląskiego w COP24 oraz znaczenie konferencji dla regionu. Poruszona została także kwestia działania Urzędu Marszałkowskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia br.

Ron J.P.M. van Dartel jest ambasadorem Królestwa Niderlandów w Warszawie od sierpnia 2016 r. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był ambasadorem Królestwa Niderlandów w Belgradzie i Moskwie oraz stałym przedstawicielem Królestwa Niderlandów przy OBWE.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS
tagi: