Wrześniowa Sesja Sejmiku

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Podczas XIII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni podjęli decyzję m.in. o uchyleniu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1

W 2017 roku Uniwersytet Śląski zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z ofertą sprzedaży budynku – siedziby Wydziału Polonistyki. 17 września 2018 roku Sejmik Województwa Śląskiego wyraził zgodę na odpłatne nabycie przez Województwo Śląskie nieruchomości, a ówczesny Zarząd podjął decyzję o nabyciu tej nieruchomości za cenę 20 123 200 zł. W maju br., Marszałek Województwa Śląskiego powołał zespół ds. analizy zasadności kontynuowania procedury nabycia nieruchomości na potrzeby siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Po przeanalizowaniu mocnych i słabych stron nieruchomości pod kątem potrzeb Urzędu Marszałkowskiego zespół podjął decyzję o rekomendacji rezygnacji z jej zakupu.

Jak podkreślono w Zarządzeniu niewątpliwą zaletą nieruchomości jest jej dobra lokalizacja w Śródmieściu. Jest ona położona w pobliżu siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego i ma zapewniony dobry dostęp do wszelkich środków komunikacji publicznej. Nieruchomość nie posiada jednak terenu, który można by przeznaczyć na parkingi, a korzystanie z parkingów publicznych jest utrudnione ze względu na niewystarczająca ilość publicznych miejsc postojowych. Z uwagi na objęcie budynku ochroną konserwatorską w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przebudowa lub rozbudowa budynku może być niemożliwa lub znacząco utrudniona. Budynek nie posiada także niezależnego zasilania awaryjnego w energię elektryczną, natomiast nabywana wraz z nieruchomością infrastruktura energetyczna swoim przebiegiem wykracza poza granice nieruchomości, co rodzi konieczność ustanowienie dodatkowych służebności oraz umów regulujących korzystanie. Z powyższych powodów trudno również ustalić ostateczne koszty związane z modernizacją budynku. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej od strony dziedzińca. Brak również formalnego uregulowania służebności gruntowej przejazdu i przechodu z właścicielami nieruchomości sąsiednich. Ważkim argumentem, przemawiającym przeciwko nabyciu przedmiotowej nieruchomości, jest okoliczność, że przeniesienie pracowników z wynajmowanych lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego do budynku Uniwersytetu Śląskiego nie spowoduje zwiększenia dostępnej powierzchni użytkowej, przypadającej na jednego pracownika, przez co nie poprawią się ani komfort, ani bezpieczeństwo pracy pracowników Urzędu.

Podczas wrześniowej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS