Wrześniowe obrady Sejmiku

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej, przystąpienia województwa śląskiego do „European Social Network” oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1 – to główne punkty obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim.

Współpraca obu województw ma na celu opracowanie dokumentu strategicznego służącego wykreowaniu nowego produktu turystycznego – szlaku wodnego i rowerowego wzdłuż rzeki Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwu województw. „Odra i Kanał Gliwicki to gotowe produkty turystyczne, które trzeba odpowiednio wypromować. Deklaracja odrzańska, która jest owocem Roku Odry, ma temu służyć. Odra ma swój ekosystem i bogate zabytki techniki, trzeba wykorzystać ją w sensie turystycznym. Nadodrzańskie gminy coraz częściej zwracają się ku rzece, wierzę, że ona im za to odpłaci” – podkreślił Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Istotnym punktem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia województwa śląskiego do organizacji „European Social Network” (ESN).

„The European Social Network (ESN) jest organizacją, która od 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju usług społecznych i polityki społecznej w Europie. Działania organizacji skupiają się na wypracowaniu mechanizmów poprawy jakości życia poprzez aktywizację sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz rozwój usług społecznych, w szczególności dla młodzieży, rodzin, osób starszych, jak również osób z niepełnosprawnością. Misją organizacji jest wspieranie swoich członków w taki sposób, aby za pośrednictwem wysokiej jakości usług mogli wspierać najsłabszych w ich dążeniu do lepszego życia. Stowarzyszenie zrzesza organizacje, które planują, finansują, badają, zarządzają, regulują, dostarczają i monitorują lokalne publiczne usługi społeczne, w tym usługi zdrowotne, socjalne, związane z zatrudnieniem, edukacją i mieszkalnictwem. Wspiera rozwój skutecznej polityki społecznej i praktyki wsparcia społecznego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1. Obecnie budynek jest własnością Uniwersytetu Śląskiego, który w 2017 r. zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z ofertą sprzedaży gmachu.

„Za nabyciem przedmiotowej nieruchomości przez Województwo Śląskie przemawiają istotne argumenty. Przede wszystkim jej nabycie w znacznym stopniu rozwiąże problemy lokalowe Urzędu Marszałkowskiego i związaną z tym konieczność wynajmowania wielu powierzchni biurowych w różnych lokalizacjach. Równie istotna jest bardzo dogodna lokalizacja nieruchomości – w bezpośrednim sąsiedztwie Gmachu Sejmu Śląskiego będącego główną siedzibą organów Województwa Śląskiego. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać nabyta przez Województwo Śląskie w IV kwartale 2018 r.” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

„Decyzja Urzędu Marszałkowskiego o zakupie budynku, który zamierzamy zbyć, jest jedną z kluczowych decyzji, która wpisuje się i wspiera strategię rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. Gmach przy Placu Sejmu Śląskiego nie stał się nigdy budynkiem o charakterze dydaktycznym. Brakuje tam auli oraz przestrzeni wspólnej dla studentów” – podkreślił rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak Budynek Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach / fot. arch BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak