Wsparcie dla lokalnych inicjatyw

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Ponad 245 tys. zł trafi do gmin z subregionu zachodniego w ramach tegorocznej edycji marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka”

Uroczystość przekazania umów przedstawicielom gmin odbyła się w Czerwionce-Leszczynach. Województwo śląskie reprezentowali wicemarszałek Wojciech Kałuża, członek Zarządu Województwa Śląskiego, Beata Białowąs i radny Jarosław Szczęsny. Do 8 gmin, na realizację 16 projektów trafi łącznie ponad 245 tys. zł.

„Naszym celem jest zrównoważony rozwój województwa, pamiętamy o dużych miastach i nie zapominamy też o mniejszych gminach i sołectwach. Te pieniądze posłużą mieszkańcom, dzięki nim uda się zrealizować inwestycje, które poprawią jakość życia, a na które nie zawsze w gminnych budżetach są dostępne środki” – mówił wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą realizować zadania, które służą mieszkańcom i podnoszą atrakcyjność obszarów wiejskich w województwie.

„Cieszę się, że możemy wesprzeć kolejne przedsięwzięcia w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka”. Tereny wiejskie w województwie śląskim pięknieją z roku na rok, a te środki są zawsze świetnie wykorzystane, zmieniając otoczenie i służąc mieszkańcom i odwiedzającym, a do tego integrują społeczność lokalną” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Środki trafią do gmin z powiatów rybnickiego, raciborskiego, wodzisławskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój. Wsparcie pozwoli zrealizować m.in. budowy i remonty placów zabaw, zagospodarowanie miejsc publicznych, budowę boiska do siatkówki, renowację kapliczki, czy budowę ścieżki sensorycznej. Dofinansowanie otrzymały sołectwa z gmin: Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Czerwionka-Leszczyny, Lyski, Gorzyce i sołectwo Szeroka w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach konkursu w skali regionu wpłynęło 215 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 5,4 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona na realizację 113 zadań na łączną kwotę prawie 2,9 mln zł.

Warto przypomnieć, że dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018-2020 przeznaczono środki finansowe w wysokości 10,8 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Wiecej o konkursie „Inicjatywa sołecka”