Wsparcie dla śląskich szpitali

 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego Silesia przekazała łącznie 1 mln zł wsparcia dla dwóch szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu

W przekazaniu środków szpitalom uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Izabela Domogała, prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia, Jadwiga Dyktus i wiceprezes Monika Domańska. Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach reprezentowała dyrektor Ewa Fica, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, dyrektor Wojciech Michalik.

„Każda forma wsparcia dla służby zdrowia jest niezwykle ważna. Cieszę się, że Grupa Kapitałowa Towarzystwa Finansowego Silesia, czyli spółki Skarbu Państwa wspierają śląskie szpitale, to gest łączności i solidarności z regionem i służbą zdrowia. Te środki zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i modernizację placówek, dzięki czemu poprawi się komfort pacjentów i personelu szpitali. Staramy się reagować na bieżąco na potrzeby szpitali, szczególnie tych zaangażowanych w walkę z COVID-19” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„W ramach walki z pandemią stworzyliśmy w naszych szpitalach 1300 miejsc dla pacjentów. Placówki służby zdrowia zaangażowane w te działania mają wyjątkowe potrzeby. Sprzęt, który trafia do szpitali jest niezwykle potrzebny i wierzę, że będzie służyć także po epidemii, dlatego takie działania wpisujące się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu są niezwykle cenne” – tłumaczyła Izabela Domogała.

Środki finansowe trafią do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu i będą przeznaczone na zakup sprzętu w ramach walki z COVID-19. Obie placówki otrzymały po 500 tys. zł.

„Przeznaczając środki, wypracowane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej, chcemy pomóc tym, którzy udzielają pomocy potrzebującym, a więc szpitalom z województwa śląskiego. Włączamy się w ten sposób w budowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego” – podkreślała Jadwiga Dyktus, prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS