Wsparcie dla Szpitala Śląskiego na walkę z koronawirusem

Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS fot. Patryk Pyrlik / UMWS
Szpital Śląski w Cieszynie został doposażony w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, testy i materiały do diagnostyki niezbędne do leczenia pacjentów w związku z zakażeniem koronawirusem. Przy szpitalu uruchomiono kontenerową pracownię diagnostyki obrazowej

Warto przypomnieć, że Samorząd Województwa Śląskiego przekazał powiatowi cieszyńskiemu 6 mln zł na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc. Szpital Śląski realizuje ponadto działania z zakresu walki z koronawirusem, na które otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

„Szpital Śląski w Cieszynie pełni bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów nie tylko z subregionu południowego. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, ale również testy i środki ochrony osobistej, poprawi komfort pracy służb medycznych i warunki w jakich leczeni są pacjenci. Mobilny zakład diagnostyki obrazowej umożliwia natomiast odseparowanie zakażonych od niezakażonych i pozwala na dostęp do diagnostyki w zakresie koronawirusa” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski i dodaje, że samorząd wojewódzki będzie konsekwentnie wspierał rozwój placówki, czego przykładem są fundusze z budżetu województwa na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

Projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 obejmuje zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przeznaczonego do diagnostyki i zwalczania COVID-19, w tym m.in.: systemu monitorowania złożonego z 16 kardiomonitorów, 3 centrali monitorujących oraz oprogramowania przeznaczonego do nadzoru nad pacjentem z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19, pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi, aparatów USG, bronchofiberoskopu, respiratorów, łóżek intensywnego nadzoru, łóżek szpitalnych i transportowych, ale również sprzętu komputerowego przeznaczonego do zapewnienia możliwości prowadzenia telekonferencji i dostępu zdalnego do pacjenta.

W ramach projektu zaplanowano też zakup mobilnego, kontenerowego zakładu diagnostyki obrazowej. Szpital Śląski w Cieszynie nie jest szpitalem jednoimiennym, dlatego zakup kontenerowej pracowni diagnostyki obrazowej pozwala na rozdzielenie strumienia pacjentów zakażonych i niezakażonych, a wymagających diagnostyki obrazowej. Umożliwi to zabezpieczenie niezakażonych pacjentów szpitala, u których konieczna będzie tomografia lub RTG i którzy będą mogli korzystać ze stacjonarnej pracowni w szpitalu, a jednocześnie przyspieszy diagnostykę pacjentów zakażonych koronawirusem dzięki pogłębionej tomografii klatki piersiowej. Mobilny zakład diagnostyki jest wyposażony w wysokiej klasy tomograf komputerowy oraz aparat RTG. Dzięki badaniom obrazowym można lepiej diagnozować COVID-19 na wczesnym etapie, badanie pozwala bowiem dostrzec istotne zmiany w płucach pacjenta.

Zrealizowane zostaną też prace modernizacyjne związane z wydzieleniem stref na oddziałach, zakup testów i odczynników oraz realizacja usług społecznych związanych z obsługą pacjentów w związku z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem, tj. prowadzenie infolinii dla pacjentów, udzielanie porad psychologicznych oraz koordynowanie opieki.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Szpital Śląski w Cieszynie . fot. Patryk Pyrlik / UMWS Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia tomografii komputerowej / fot. mat. organizatora Pracownia RTG / fot. mat. organizatora Pracownia RTG / fot. mat. organizatora Pracownia RTG / fot. mat. organizatora Pracownia RTG / fot. mat. organizatora