Wsparcie dla szpitali w regionie

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Środki trafią m.in. także do lecznic w Województwie Śląskim

Minister zdrowia Adam Niedzielski: "200 mln zł trafi do 29 szpitali w ramach programu dofinansowania i doposażenia szpitali i oddziałów zakaźnych oraz pracowni diagnostycznych". Środki trafią m.in. także do lecznic w Województwie Śląskim.

Fundusze, jakie otrzymają szpitale w regionie pochodzą ze środków europejskich REACT. Na liście do dofinansowania znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o. w Tychach, który otrzyma pieniądze na przebudowę budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych. Lecznica otrzyma na ten cel 8 mln zł.

Taka sama kwota trafi na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, czyli popularnej Parkitki. Z tych środków szpital zrealizuje zadania związane z epidemiologią i przeciwdziałaniu skutkom pandemii.

Szpitalowi Rejonowemu im dr. Józefa Rostka w Raciborzu przyznano ponad 3,6 mln zł na rozbudowę oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie dostanie ponad 3 mln zł tytułem wzmocnienia możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia epidemiczne.

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzyma z Funduszy Norweskich ponad 2,9 mln zł na wdrożenie usług telemedycznych u pacjentów z niewydolnością serca.

- To bardzo optymistyczne wieści, jakie płyną dla naszych szpitali z Ministerstwa Zdrowia, ale jednocześnie potwierdzenie reakcji rządu premiera Mateusza Morawieckiego na konieczność realizowanych zadań do realizacji i inwestycji z tym związanych. Jest to też efekt współpracy rządu i samorządu regionalnego. Przed dwoma laty, w obliczu wybuchu pandemii COVID-19, Województwo Śląskie przekazało szpitalom ponad 320 mln zł na walkę z tą niezwykle ciągle groźną chorobą, która zabrała wiele ludzkich istnień. Dzięki błyskawicznie podejmowanym decyzjom, wsparcia strony rządowej i Komisji Europejskiej udało się m.in. zakupić odpowiedni sprzęt, środki ochrony i zabezpieczyć odpowiednią ilość łóżek dla chorych. Wiele zrealizowanych wtedy inwestycji będzie służyć szpitalom przez długie lata. Środki przekazane z funduszu REACT są kontynuacją tych działań – podkreśla marszałek województwa Jakub Chełstowski.