Wsparcie unijne na inwestycje w kulturze

 Dofinansowanie przeznaczone będzie m.in. dla Zamku Ogrodzienieckiego  Dofinansowanie przeznaczone będzie m.in. dla Zamku Ogrodzienieckiego

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego

Dofinansowanie ze środków RPO WSL trafi do 38 obiektów związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego w regionie.

O dofinansowanie ubiegało się 67 projektów planowanych do realizacji na obiektach wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki. To warunki jakie projekty musiały spełniać już na wejściu do konkursu. Łączna kwota o jaką wnioskowali projektodawcy niemal dwukrotnie przewyższyła alokację przeznaczoną na konkurs.

„Śląskie to region niezwykle różnorodny i cieszę się, że tak zróżnicowane projekty uzyskały dofinansowanie. Nasze dziedzictwo kulturowe to jeden z największych atutów regionu, dlatego warto postarać się, by ocalić je dla przyszłych pokoleń. To istotne, że wsparcie trafia nie tylko do flagowych obiektów kojarzonych z województwem – jak Klasztor Jasnogórski, Zamek w Ogrodzieńcu, czy gmach Opery Śląskiej, ale także do mniejszych miast i miasteczek na działania związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i podkreślenie odrębności, kultury i historii tych miejsc” – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

W toku prac, zarząd województwa podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs, co pozwoliło na wybór 38 projektów z listy, których wnioskowane dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 190,4 mln zł. Ponadto, dla 7 projektów zarząd przyznał dodatkowe dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa w łącznej wysokości 5,4 mln zł. Są to środki, które region wynegocjował w ramach Kontraktu Regionalnego w celu uzupełnienia do 95% dofinansowania dla projektów, które spełniają kryteria inwestycji rewitalizacyjnych, a więc wynikają z Programów Rewitalizacji. Taki poziom dofinansowania jest przewidziany dla:

  • miasta Czeladź na projekt pn. Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • miasta Żory na renowację fragmentu murów obronnych w Żorach;
  • parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi na przeprowadzenie prac konserwatorsko-budowlanych na obiekcie sakralnym;
  • miasta Pyskowice na remont zabytkowego budynku ratusza;
  • miasta Ruda Śląska na modernizację i renowację zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej;
  • miasta Wodzisław Śląski na Kompleksową modernizację Pałacu Dietrichsteinów;
  • miasta Jastrzębie Zdrój na rewitalizację obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym;

Ponadto na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie znajdują się między innymi: najwyżej oceniony projekt złożony przez Klasztor o.o. Paulinów, który przewiduje realizację II etapu rekonstrukcji i konserwacji zabudowań Klasztoru na Jasnej Górze, Zamek w Ogrodzieńcu, gdzie przewiduje się remont konserwatorski w obrębie zabytkowych ruin Podzamcza, Park Śląski otrzyma środki na kompleksową rewaloryzację i modernizację zabytkowej Hali “Kapelusz”, Opera Śląska - na prace konserwatorskie i restauratorskie, Teatr Polski z Bielska–Białej - na przeprowadzenie prac renowacyjnych, miasto Sosnowiec - na adaptację Zamku Sieleckiego na cele kulturalne. Na liście znajduje się wiele obiektów kultu religijnego, obiektów o charakterze zamkowym, muzealnym, pałacowym lub postindustrialnym.

Zakończony właśnie nabór projektów angażuje całą kwotę przeznaczoną w obecnym Programie na ten obszar wsparcia i nie przewiduje się kolejnych naborów. Kwota przeznaczona na wsparcie jest na podobnym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu, jednak zakres wsparcia został istotnie ograniczony. W obecnym konkursie nie można finansować budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej jak również nie można finansować projektów dot. organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy i festiwale, które w opinii KE nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie czasowej.

Załączniki
Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem wniosków wybranych do dofinansowania [PDF 248,7kB]