Wsparcie w cyberbezpieczeństwie

Podpisanie listu intencyjnego między Samorządem Województwa Śląskiego a krakowskim Instytutem Kościuszki

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności regionalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych, budowanie platformy współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem oraz lokalną społecznością – takie są założenia rozpoczętej od podpisania listu intencyjnego współpracy między Samorządem Województwa Śląskiego a Instytutem Kościuszki w Krakowie. Sygnatariuszami byli marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Izabela Albrycht, prezes zarządu Instytutu Kościuszki oraz wiceprezes zarządu Jarosław Kożuch.

„Dzisiaj temat cyberbezpieczeństwa jest bardzo szeroki. Składa się na niego coraz więcej elementów, bo też nasze życie staje się coraz mniej analogowe, a coraz częściej cyfrowe właśnie. Chcemy takżę w tym względzie być pierwszoplanowym graczem. Będziemy podejmować współpracę tylko z najlepszymi a do nich bezsprzecznie należy Instytut Kościuszki. Liczę na owocną i efektywną współpracę” – uważa marszałek Chełstowski.

Jednym z pierwszych elementów dopiero co podjętej współpracy będzie organizacja piątej edycji konferencji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec z tematem przewodnim „Securing the world’s digital DNA”. Stworzy to możliwości współpracy między sektorem prywatnym, publicznym oraz uczelniami z regionu, która przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarki opartej o nowe technologie.

- Wszechobecna transformacja cyfrowa wymaga wbudowania cyberbezpieczeństwa w DNA cyfrowego świata do tego właśnie konieczne jest zaangażowanie regionów i miast. I coraz więcej regionów w Europie dostrzega w tym procesie swoją szansę rozwojową - zauważyła prezes Izabela Albrycht.

Expo, jako drugi z elementów konferencji, umożliwi prezentację dotychczasowych osiągnięć uczelni i firm z województwa. Jednocześnie obecność kilku tysięcy wystawców i gości z całego świata umożliwi nawiązanie długofalowej współpracy w ramach projektów gospodarczych i naukowych. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec odbędzie się w Katowicach, między 28 a 30 października. Jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie coroczną konferencją typu public policy, poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i innowacji, której celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w UE, NATO oraz ich państwach członkowskich w różnych sektorach gospodarki.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS