Wspieramy innowacje

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Rusza nowy projekt dla innowacji społecznych w regionie

W gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dot. projektu Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych.

Województwo Śląskie i Akademia WSB będą odpowiedzialne za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców oraz wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby defaworyzowane.

Spotkanie miało na celu przekazanie uczestnikom informacji o kluczowych założeniach projektu oraz możliwościach ewentualnego wsparcia dla reprezentantów samorządów terytorialnych z regionu.  W szkoleniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i miejskich oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządów z naszego regionu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy Środkowej w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2022 r. Budżet projektu wynosi łącznie 2.151.900,00 euro.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS