Wspólnie w trosce o życie

 Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Narodowa w Jaworznie będą współpracować w zakresie edukacji i promocji zdrowia

Stosowną umowę podpisano w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. W imieniu Pogotowia Ratunkowego umowę podpisał dyrektor Klaudiusz Nadolny, a Ochotniczą Straż Pożarną z Jaworzna reprezentował prezes Kazimierz Dubiel. W uroczystości wzięli także udział poseł na Sejm RP Wojciech Saługa, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla i radna Jaworzna, Dorota Guja.

„To porozumienie jest niezwykle istotne, ponieważ ono dotyczy ludzkiego życia. Strażacy i ratownicy są pierwsi na miejscu zdarzenia, tam gdzie dzieje się coś złego i ratują ludzkie zdrowie oraz życie. Te szkolenia pomogą strażakom robić to jeszcze skuteczniej. Taka współpraca powinna być powszechna, bezpieczeństwo to nie tylko silna armia, ale również profesjonalne wsparcie w zakresie ratowania zdrowia i życia mieszkańców. Ważne jest to, by udzielić profesjonalnej pomocy zanim na miejsce dotrą doświadczeni ratownicy” – podkreślał poseł na Sejm RP, Wojciech Saługa.

„To ważny dzień nie tylko dla mieszkańców Jaworzna, pogotowie działa na rzecz prawie 1 mln mieszkańców w tej części województwa. To porozumienie dotyczy rzeczy najważniejszych – zdrowia i życia. Ochotnicza Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe to podmioty, które powinny ze sobą ściśle współpracować i jestem przekonana, że ta współpraca będzie wzorem dla innych” – tłumaczyła radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Maria Materla.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego przez organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych w tematyce poprawy bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, w tym m.in. szkoleń, ćwiczeń i warsztatów. Strony zadeklarowały prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych w tym zakresie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS Podpisanie umowy w stacji pogotowia ratunkowego w Jaworznie. fot. Tomasz Żak / UMWS