Wspólny projekt – jeden cel

 fot. UMWS fot. UMWS
Podpisano list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego projektu, jakim będzie budowa obiektów Szpitala Rehabilitacyjnego Kochcice oraz Zespołu Lecznictwa Rehabilitacyjnego Kochcice Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Koszt inwestycji to 36,6 mln zł. Zadanie zostanie wpisane do przyszłorocznego budżetu.

Podpisy pod listem złożyli: marszałek województwa Jakub Chełstowski, poseł na Sejm Andrzej Gawron, dyrektor szpitala Elżbieta Jabłońska oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Kochanowice Ireneusz Czech i radni Sejmiku: Alina Nowak, Jadwiga Baczyńska, Dariusz Iskanin, Rafał Kandziora.

Inwestycja jest konieczna ze względu na obecny stan techniczny infrastruktury lecznicy, która nie spełnia określonych wymogów technicznych. W ramach prac powstaną zupełnie nowe obiekty pozwalające na funkcjonowanie szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz wymogami przeciwpożarowymi, jak również jryteriami stawianymi przez Unię Europejską. Szpital będzie rozwijał swoją działalność, przy zachowaniu dotychczasowego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i utrzymaniu miejsc pracy. Współpraca zawarta pomiędzy stronami będzie polegała m.in. na wnioskowaniu o środki finansowe - w postaci dotacji pochodzącej w szczególności z budżetu państwa, przygotowaniu projektu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania dofinansowania, na jego wdrożeniu.

- Dzięki planowanym inwestycjom placówka Kochcice zapewni najwyższy standard świadczonych usług, gwarantując pacjentom nie tylko fachową opiekę medyczną, ale także komfort. Znacząco poprawi się także komfort pracy kadry medycznej. Podpisanie listu intencyjnego to wstęp do współpracy, której efektem będzie realizacji wymienionych zadań. Wsparcie służby zdrowia jest jednym z priorytetów zarządu województwa obecnej kadencji. Dla przypomnienia, w dobie pandemii COVID 19, przekazaliśmy podległym Urzędowi Marszałkowskiemu szpitalom kwotę ponad 320 mln zł, nie tylko na walkę z koronawirusem, ale także na sprzęt, remonty i infrastrukturę. Na bieżąco odpowiadamy na potrzeby lecznic, kierując się przede wszystkim dobrem pacjenta. – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

- Ośrodek istnieje już 60 lat. Przez ten czas skorzystało z niego ponad 200 tysięcy osób, bynajmniej nie tylko z terenu północy województwa. To wyjątkowe miejsce cieszy się renomą i popularnością, posiada świetną lokalizację – znajduje sią tam kompleks parkowy, mnóstwo zieleni. Pacjenci określają nie nazywają Kochcic szpitalem, częściej używając określenia sanatorium. Powstała tam stacja kolejowa, co czyni dojazd jeszcze łatwiejszym. Tym bardziej cieszę, że sprawa inwestycji ruszyła z miejsca. List intencyjny to pierwszy krok. Ze swej strony na pewno będziemy wspierać realizację tego projektu apelując do radnych Sejmiku aby również do tego się przyłączyli – dodał poseł RP Andrzej Gawron.

W tej chwili placówka dysponuje 90 łóżkami rehabilitacyjnymi. – Jesteśmy już gotowi do realizacji tej kluczowej dla nas inwestycji, jednocześnie dziękując za wsparcie. Nasz szpital posiada ogromny potencjał. Chcemy wspólnie to wykorzystać – podsumowała dyrektor Elżbieta Jabłońska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS