Wszyscy możemy pomóc

 fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik
Problem finansowania opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie po 24 roku życia został przedstawiony przez marszałka Wojciecha Saługę podczas obrad Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

„Problem wymaga podejścia systemowego. Konieczna jest zmiana przepisów” – mówił Wojciech Saługa i zapowiedział, że samorząd województwa będzie wspierał rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie po 24 roku życia w kwestii znalezienia możliwych rozwiązań. W tym celu wspólnie z wojewodą przyjedzie do ośrodka, by porozmawiać z rodzicami i opiekunami o koniecznych do podjęcia działaniach. 

W ośrodkach dziennego pobytu osoby niepełnosprawne intelektualnie mają szansę aktywnie spędzać czas, uczestniczyć w zajęciach plastycznych i rehabiltacyjnych, socjalizować się z równieśnikami. Takie ośrodki to także wsparcie dla rodziców osób niepełnosprawnych. Placówki te jednak często są niedoposażone i niedofinansowane. Jednym z nich jest Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pobytu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnścią Intelektualną Koło w Chorzowie, w którym codziennie przebywa ponad trzydziestu podopiecznych z terenu Chorzowa, Świętochłowic, Siemianowic Śląskich i Rudy Śląskiej.

„Nie mniej ważna od zmiany przepisów jest pomoc tu i teraz” – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, dyrektor Wydziału Dialogu w Urzędzie Marszałkowskim, która za zgodą marszałka zorganizowała zbiórkę koleżeńską dla podopiecznych chorzowskiego Ośrodka Wsparcia – Dziennego Domu Pobytu dla osób po 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną. To pierwsza tego typu placówka w mieście. Ośrodek zmaga się z problemem niedofinansowania, środków brakuje nawet na podstawowe potrzeby. „Udało się zebrać sporo środków czystości i higieny osobistej, które zaspokoją potrzeby ośrodka na kilka miesięcy” – dodała. 

Przekazując zebrane dary, wicemarszałek Michał Gramatyka wspólnie z Maciejem Kolonem, radnym Sejmiku Województwa Śląskiego podsumował, że „to była zbiórka z potrzeby serca. Ale teraz konieczne jest zapoczątkowanie zmian systemowych i pomoc takim ośrodkom jak ten”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Joanna Wójcik fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak