Wybierz zawód z pasją

Jaki zawód wybrać i jak wybrać, żeby nie żałować? To niektóre z pytań, na które starali się odpowiedzieć organizatorzy II Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, które odbywa się w Katowicach

W otwarciu drugiej edycji forum, które potrwa od 13 do 14 kwietnia br., uczestniczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Spotykamy się, żeby zapoczątkować w waszych głowach proces decyzyjny, kim chcecie być w przyszłości i podpowiedzieć, czy decyzje, które podejmiecie, mogą okazać się słuszne. Rynek pracy się zmienia, skończyły się czasy, gdy w jednym zawodzie lub miejscu pracy można było pracować do emerytury. Musicie ciągle poszerzać swoje kompetencje i dopasowywać się do jego wymagań” – przekonywała młodych ludzi Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

II Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach to impreza adresowana przede wszystkim do uczniów. W czasie spotkania z młodzieżą organizatorzy chcą zapewnić młodym ludziom kontakt z doradcami zawodowymi w formie warsztatów grupowych i indywidualnych porad. To pozwoli przybliżyć uczniom lokalny rynek pracy oraz wymagania, jakie mają wobec przyszłych pracowników pracodawcy.

W trakcie konferencji inaugurującej forum przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali tzw. barometr zawodów w regionie i przedstawili zawody, które obecnie stwarzają szanse na znalezienie interesującej pracy.

Drugi dzień forum, 14 kwietnia, to z kolei oferta przeznaczona dla uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą edukacyjną, ofertą Młodzieżowych Centrów Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Rodzice i uczniowie będą mogli skorzystać z porad doradców zawodowych. Ponadto w dniach 13-14 kwietnia na terenie całego województwa śląskiego czynne będą punkty konsultacyjne dla rodziców i uczniów, na których czekać będą doradcy zawodowi udzielający indywidualnych porad.

Wszystkie informacje oraz wykaz punktów konsultacyjnych można znaleźć na www.metis.pl 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka Fot. BP Witold Trółka