Wybrano Prezydium Śląskiej Rady Turystyki

I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. We wtorek, 15 września w Sali Sejmu Śląskiego wybrano jej prezydium

Przewodniczącym został dr hab. Rajmund Tomik, prorektor ds. Dydaktyki i Studentów katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Jego zastępcą będzie Adam Wawoczny, prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Trzecim członkiem Prezydium jest Krystyna Gołąbek, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Śląska Rada Turystyki, powołana z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, jest odpowiedzią na potrzeby szerokich konsultacji w zakresie rozwoju turystyki w Województwie Śląskim.

"Turystyka regionalna to ciągle nieodkryty diament. Tymczasem okazuje się być kluczowa dla naszej regionalnej gospodarki. Na pewno nie jest to łatwy czas dla tej branży. To właśnie turystyka jako pierwsza odczuła skutki pandemii. Musimy sprostać nowym wyzwaniom, przemodelować kierunki działania, dopasować je do potrzeb i oczekiwań zarówno przedsiębiorców turystycznych jak i samego turysty. Wsparcie będzie wartością dodaną do jej rozwoju. Skład Rady i wybranego już Prezydium opiera się na autorytetach w wielu dziedzinach, których wiedza i doświadczenie może bardzo w tym pomóc. Izolacja podyktowana pandemią spowodowała, że bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, chcemy wyjść na zewnątrz, gdzieś wyjechać, a nasze województwo jest piękne. Cieszę się, że formuje się gremium, które realnie zajmie się jego promocją. Myślę, że jest to historyczny moment dla rozwoju turystyki naszego regionu" - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

W najbliższych planach jest aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego, który ma być odpowiedzią na kryzys związany z Covid-19. Jeszcze w tym roku przeprowadzona zostanie szeroka analizę rynku turystycznego naszego regionu, aby w ten sposób sprawdzić kondycję branży turystycznej. Województwo Śląskie to doskonałe miejsce na rozwój branży wielkich wydarzeń. Katowice, Gliwice, Zabrze, Wisła czy Częstochowa to doskonałe miejsce do organizacji konferencji, szkoleń, kongresów. W samych Katowicach w 2019 roku liczba uczestników w branży spotkań przekroczyła 1 mln osób generując blisko 210 mln zł przychodów w gospodarce regionu. Województwo z miastem Katowice i Śląską Organizacją Turystyczną rozpoczęło prace nad regionalnym Convention Bureau, którego zadaniem będzie silne wsparcie właśnie turystyki biznesowej. Nadal realizowany jest Śląski Pakiet dla Turystyki, którego wartość wynosi 3,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS I Posiedzenie Śląskiej Rady Turystyki. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Śląskiej Radzie Turystyki



 


tagi: