XXI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

 graf. mat. realizatora projektu graf. mat. realizatora projektu
Tegoroczne spotkanie odbędzie się we Francji. Rusza rekrutacja uczestników

XXI Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w dniach 23-29 lipca w Lille we Francji. Temat przewodni to: „Nowe rozwiązania energetyczne w naszych regionach przemysłowych - jak one i ich mieszkańcy mogą odpowiedzieć na te wyzwania?".

Do udziału w projekcie zaproszeni są młodzi mieszkańcy województwa śląskiego oraz ukraińscy uchodźcy w wieku od 18 do 23 lat. Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (mile widziana znajomość niemieckiego lub/i francuskiego), zainteresowanie aktualną problematyką europejską, w tym energetyczną, otwartość na nowe kultury i współpracę w grupie.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są do 16 czerwca 2023 roku. Skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy wysłać na adres haus@haus.pl

Wyniki zostaną podane do końca czerwca. Dla 17-osobowej grupy osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu, przed wyjazdem do Francji, zostanie zorganizowane wcześniej dwudniowe spotkanie integracyjno-tematyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach projektu zapewniony jest transport za granicę, ubezpieczenie, zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, a przede wszystkim cenne doświadczenie związane z udziałem w międzynarodowym, wielokulturowym spotkaniu młodych, ambitnych i zaangażowanych osób.

Organizatorem szczytu jest Województwo Śląskie. Operatorem projektu Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany ze środków finansowych Województwa Śląskiego.

Regionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między regionami: Województwem Śląskim, Nadrenią Północną-Westfalią oraz Hauts-de-France, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę tych regionów. Co roku w ramach tego porozumienia organizowany jest Szczyt Młodzieży, który umożliwia młodym ludziom spotkanie z rówieśnikami zamieszkującymi dane regiony, wymianę doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym spotkaniu biorą udział młodzi ludzie z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej, regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską. W trakcie trwania Szczytu Młodzieży uczestnicy biorą udział w warsztatach tematycznych, debatach, spotkaniach z ekspertami oraz przedstawicielami władz politycznych. W programie nie zabraknie również innych atrakcji.

Zgłoszenia i kontakt:
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,
haus@haus.pl
Górnych Wałów 7, 44-100 Gliwice
tel. 77 407 95 15

Załączniki
Rekrutacja na XXI Szczyt Młodzieży - ulotka [PDF 284,6kB]
Rekrutacja na XXI Szczyt Młodzieży - plakat [PDF 118,5kB]
Załączony plik [PDF 132,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenia na stronie operatora projektu
Zobacz również