Z myślą o naszych sercach

Ponad 10,2 mln zł otrzymają zakłady opieki zdrowotnej na profilaktykę, diagnostykę i rehabilitację leczniczą z myślą o mieszkańcach regionu najbardziej narażonych na konieczność rezygnacji z pracy z powodu chorób układu krążenia

"W naszym przypadku pozyskane środki trafią na rehabilitację pacjentów. Placówka ma przy tym szansę na dalszy rozwój i poszerzanie oferty" – przekonuje Krzysztof Knap, prokurent firmy Amed – jednej z 11 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Wachlarz zadań, jakie mogą realizować zakłady opieki zdrowotnej jest szeroki. Są to porady psychologiczne, fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie czy nawet dietetyczne, jak i szkolenia kadry medycznej lub działania edukacyjne dla pacjentów i ich rodzin. Placówki mogą również dzięki przekazanym środkom organizować takie przedsięwzięcia, jak grupy wsparcia dla palaczy czy osób zmagających się z otyłością.

Wsparcie w ramach przedmiotowego konkursu kierowane jest do osób zamieszkałych na terenie całego regionu, aktywnych zawodowo, jednak narażonych na konieczność rezygnacji z pracy z powodu zdiagnozowanej poważnej choroby układu krążenia. Dotyczy to zarówno pacjentów już wcześniej hospitalizowanych, na przykład wskutek choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, jak i osób, u których chorobę układu krążenia stwierdzono, jednak nie miała ona jak dotąd następstw np. w postaci zawału.

„Podmiotom, które otrzymały dofinansowanie należy pogratulować skuteczności. Stawiamy na medycynę w różnych obszarach. W tym przypadku wsparcie ze środków unijnych trafi do zakładów opieki zdrowotnej specjalizujących się w rehabilitacji osób zmagających się lub narażonych na choroby układu krążenia. Od skuteczności terapii często zależy ich powrót do pełnej aktywności zawodowej”, konkluduje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Załączniki
Lista dofinansowanych projektów [PDF 245,3kB]