Z Paryża do Katowic – kulisy międzynarodowej dyplomacji klimatycznej

 fot. OS UMWS fot. OS UMWS
Na katowickim rynku odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach „Silesia Climate Lounge”, współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Podczas spotkania pt. „What's at stake at COP 24?” przedstawiono podstawowe zasady, tła i przyszłe perspektywy, jakie pojawiają się przed międzynarodową dyplomacją klimatyczną. Prelegenci wyjaśnili uczestnikom kulisy głównych obrad COP24 oraz kluczowe kwestie, jakie podlegają negocjacjom.

Podczas dyskusji wszyscy zgromadzeni rozmawiali nad przyszłymi scenariuszami pojawiającymi się w związku z konferencją klimatyczną ONZ oraz konsekwencjami Porozumienia Paryskiego.

Prelegentami podczas spotkania byli:
• Lukas Hermwille, przedstawiciel Wuppertal Institute for Climate;
• Wolfgang Obergassel, przedstawiciel Wuppertal Institute for Climate;
• Tobiasz Adamczewski, przedstawiciel WWF Poland;
• Izabela Zygmunt, przedstawiciel Polish Green Network;
• Andrzej Błachowicz, przedstawiciel Climate Strategies.

Województwo Śląskie oraz regiony Hauts-de-France i Nadrenia Północna-Westfalia od wielu lat podejmują ścisłą współpracę w tzw. „Trójkącie Weimarskim”. Regiony te cechuje silne dziedzictwo przemysłu węglowego i stalowego. Stoją one dziś przed zmianami strukturalnymi, dążąc do jak najlepszego sposobu kształtowania ich przyszłości.

Podczas odbywającego się w Katowicach szczytu klimatycznego COP24 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wraz z regionami partnerskimi z Francji i Niemiec przygotował cykl wydarzeń pn. „Silesia Climate Lounge” odbywających się równolegle do toczących się obrad głównych szczytu. Wspólne działania koncentrują się głównie na ochronie klimatu oraz rozwoju gospodarczym.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS fot. OS UMWS