Za nami majowa sesja Sejmiku

 Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS
Uchwalono m.in. zakresie pomocy udzielanej przez województwo obywatelom Ukrainy

Porządek obrad został rozszerzony o trzy ważne uchwały: zakresie pomocy udzielanej przez województwo obywatelom Ukrainy, dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji oraz w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami rozpisanego na lata 2022-2025. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Sesję poprzedziła krótka uroczystość zorganizowana przez obchodzące 30. rocznicę istnienia Katolickie Stowarzyszenie Sportowe, podczas której marszałek województwa Jakub Chełstowski otrzymał Złoty Laur Wdzięczności m.in. za wspieranie inicjatyw, których ideą jest krzewienie kultury fizycznej.

- Sport jest doskonałą formą wychowania młodzieży. Motywuje, uczy dyscypliny i szacunku. Jeśli młodzi ludzie będą w tym konsekwentni, będzie to ich droga do mistrzostwa. Ale wśród mistrzów brakuje nam tych, którzy potrafią słuchać. Oby ich było w przyszłości jak najwięcej, bo musimy nauczyć się wsłuchiwać w potrzeby innych. Misję wychowania przez sport świetnie rozumie samorząd regionalny Województwa Śląskiego. Marszałek województwa wykonuje tu świetną pracę – podkreślił ks. Edward Pleń, duszpasterz sportowców.

Prócz wymienionych na wstępie dokumentów, o które poszerzono porządek obrad, przyjęto uchwały o zmianach budżetu Województwa Śląskiego na 2022 rok i zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa na lata 2022-2030. Podjęto również decyzję o dofinansowaniu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie oraz na mocy uchwał nadano statuty dwóm szpitalom: Szpitalowi Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach i Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przyjęto ponadto program przeciwdziałania uzależnieniom w Województwie Śląskim.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS Sesja Semiku Województwa Śląskiego. fot. Tomasz Żak / UMWS