Zabierz głos w sprawie Funduszy Europejskich dla Śląskiego

 fot. Andrea Piacquadio / www.pexels.com fot. Andrea Piacquadio / www.pexels.com
Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Spotkania będą okazją do zapoznania się z opinią mieszkańców regionu na temat projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Pierwsze z dwóch wysłuchań odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2022 roku. Kolejne zaplanowano na 28 kwietnia 2022 roku. Wysłuchania odbędą się online – na platformie do wideokonferencji MS TEAMS i w serwisie YouTube.

Wysłuchania publiczne są częścią trwających konsultacji społecznych programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego”, które mają na celu włączenie mieszkańców regionu w proces planowania środków unijnych dla województwa śląskiego, w tym funduszy przeznaczonych na transformację społeczno-gospodarczą.

Istota wysłuchania publicznego polega na bezpośrednim przekazaniu przez mieszkańców opinii na temat projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 przedstawicielom administracji publicznej, którzy odpowiadają za ostateczny kształt opracowanych dokumentów, czyli:

 • projektu programu "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" wraz z Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Śląskiego 2030,
 • Prognozy oddziaływania na środowisko.

Pierwsze wysłuchanie (21 kwietnia) skierowane jest do regionalnych przedstawicieli biznesu, nauki i samorządów, a drugie (28 kwietnia) do organizacji pozarządowych (NGO), społecznych i obywatelskich. Jednakże w wysłuchaniu może wziąć udział każdy, kto chce się wypowiedzieć publicznie na temat projektu programu FE SL 2021-2027.

W wysłuchaniu można wziąć udział jako widz – bierny obserwator (zarówno na platformie MS TEAMS, jak i oglądając transmisję z wysłuchania w serwisie YouTube) lub mówca – zabierający głos w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentuje.

Osoby zainteresowane zabraniem głosu podczas wysłuchania, powinny to zaznaczyć podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na wysłuchanie. Liczba osób zabierających głos podczas wysłuchania jest ograniczona (maksymalnie 20), a w przypadku większej liczby chętnych, o tym kto będzie mógł zabrać głos zadecyduje kolejność zgłoszeń – pozostałe osoby prosimy o skorzystanie z formularza zgłaszania uwag i przesłanie go na adres: programowanie@slaskie.pl.


Ramowy program wysłuchania

 • Powitanie:
  • przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego – 15 min.
  • moderator – 5 min.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – do 5 min. na wystąpienie (lista zaproszonych mówców zostanie przedstawiona w późniejszym terminie).
 • Przerwa – 15 min.
 • Wystąpienia mówców – lista ustalona na podstawie deklaracji w formularzach zgłoszeniowych – do 5 min. na wystąpienie (od 18 do 20 mówców).
 • Podsumowanie wysłuchania publicznego – do 10 min.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji na temat wysłuchania publicznego dostępne w regulaminie.

Filmy