Zadbajmy o wodę na wsi - 2014

Kategoria: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

Jest to kategoria otwarta dla mieszkańców województwa śląskiego bez względu na wiek, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią

 1. nagroda – Jacek Cisło z miejscowości Brzeźce — za fotografię pt. Ośrodek sportów wodnych we wsi Łąka koło Pszczyny,
 2. nagroda – Tomasz Donocik z Zebrzydowic — za fotografię pt. Dary wody,
 3. nagroda – Piotr Kulisz ze Skoczowa — za fotografię pt. Dobre rano na Krokodylu.

Wyróżnienia:

 • Oskar Kowalski z Mysłowic – za fotografię pt. Ludowa woda,
 • Łukasz Francuz z Będzina – za fotografię pt. Zalew Przeczycko-Siewierski.

Kategoria: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego

 1. nagroda – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach – za zadanie: Konserwacja rowu melioracyjnego CH 20-d położonego w sołectwie Paniówki na długości 360 mb,
 2. nagroda, ex aequo:
  • Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej – za zadanie: Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-10 w Ligocie w rejonie ul. Orlej – Księżycowej na długości 600 mb,
  • Związek Spółek Wodnych w Cieszynie – za zadanie: Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego RB Zebrzydowice na odcinku 120 m,
 3. nagroda – Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu za zadanie: Odbudowa rowu melioracji szczegółowych nr 10 w miejscowości Budziska, gm. Kuźnia Raciborska.

Wyróżnienia:

 • Związek Spółek Wodnych w Zawierciu – za zadanie: Konserwacja cieku Jordan na długości 300 mb,
 • Bieruńska Spółka Wodna – za zadanie: Prace utrzymaniowe na rowie K.

W kategorii najlepsza strona internetowa spółki wodnej lub związku spółek wodnych nie przyznano żadnej nagrody.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas II Konferencji Zadbajmy o wodę na wsi 27 kwietnia br. Odbędzie się ona w Urzędzie Marszałkowskim.

Konkurs finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu działań KSOW utworzonego przez Regionalny Sekretariat KSOW (Schemat III Pomocy Technicznej PROW 2007-2013).


Aktualizacja, 9 kwietnia 2015: zmiana wyników

Ponownie oceniono prace w konkursie fotograficznym „Zadbajmy o wodę na wsi”.

Po lutowej publikacji wyników do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło oświadczenie Jacka Cisło, laureata I nagrody o naruszeniu regulaminu konkursu. Po ponownej ocenie nadesłanych prac przyznano nagrody:

I nagroda – Tomasz Donocik za fotografię pt. „Dar wody”

II nagroda – Piotr Kulisz: „Dobre Rano na Krokodylu”

III nagroda – Barbara Karnas: „Bijokowy staw w jesiennej odsłonie”

Komisja ponadto przyznała 2 wyróżnienia dla:

 • Oskara Kowalskiego za fotografię pt. „Ludowa woda”,
 • Łukasza Francuza, za fotografię pt. „Zalew Przeczycko-Siewierski”