Zadbajmy o wodę na wsi - 2016

Nadesłane prace oceniane były w czterech kategoriach:

Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorsko zajmujących się fotografią:

 • I nagroda: Brabara Karnas-Greń
  Fotografia pt. „Stawy zaklęte w grafice”
 • II nagroda: Grzegorz Pastwa
  Fotografia pt. „Wodny bezkres”
 • III nagroda: Józef Cisło
  Fotografia pt. „W lustrze historii”
 • Wyróżnienie: Oskar Kowalski
  Fotografia pt. „Dziewczyna z bańką wody”

Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia

 • I nagroda: Szymon Ćwikliński
  Fotografia pt. „Mglisty poranek”
 • II nagroda: Jakub Sajecki / Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki, Rębielice Szlacheckie
  Fotografia pt. „Szanuj rzekę, bo kiedyś możesz łowić tylko takie okazy”
 • III nagroda: Weronika Strządała / Gimnazjum w Strumieniu
  Fotografia pt. „Zachód słońca”
 • III nagroda: Tobiasz Kucharczyk / Zespół Szkolno-Przedszkolny Lindów
  Fotografia pt. „Moja wieś nad wodą”

Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego

Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego

 • I nagroda: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
  Milena Szczypka
  Kamila Menrdok
  Agata Kajstura
  Plakat naukowy/poster pt. „Analiza właściwości wody rzeki Wisły oraz bioróżnorodności roślinności w strefie nabrzeżnej Wisły i Knojki w obrębie Gminy Strumień”•
 • II nagroda: Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
  Angelika Rak
  Plakat naukowy/poster pt. „Nie zanieczyszczaj”
 • III nagroda: Laura Sikora
  Plakat naukowy/poster pt. „Czysta woda = Piękna wieś”

Wyróżnienie:

 • Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
  Patryk Tyrek
  Filip Tyrek
  Plakat naukowy/poster pt. „Wybieram wodę bo to dar życia”
 • Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
  Julia Gorgoń
  Wiktoria Wolska
  Daria Jaros
  Plakat naukowy/poster pt. „Dbaj o wodę”
 • Zespół Szkół w Dąbrowie Zielonej
  Aleksandra Gosek
  Julita Mysłek
  Jagoda Sosnecka
  Plakat naukowy/poster pt. „W gospodarstwie zdrowo i kolorowo”

Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego

Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego.

 • I nagroda: Rejonowy Związek Spółek Wodnych Bielsko-Biała
  Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice
  Za zadanie: „Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego R-D-Z w Bronowie w rejonie ul. Rudzkiej na dł. 850 mb”
 • II nagroda: Związek Spółek Wodnych w Zawierciu
  Za zadanie: „Konserwacja rowu nr 9 na długości 75 mb, obiekt Marciszów, m. Zawiercie”
 • III nagroda: Gminna Spółka wodna Jasienica-Jaworze
  Za zadanie: „Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-114 w Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Jęczmiennej na długości 560 mb”

Wyróżnienia:

 • Bieruńska Spółka Wodna
  Za zadanie: „Konserwacja rowu "k" w Bieruniu-Czarnuchowicach”
 • Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu
  Za zadanie: „Odbudowa rowu melioracji szczegółowej nr F-1 Ruda Kozielska”
 • Związek Spółek Wodnych w Cieszynie
  Za zadanie: „Konserwacja rowu R-@ na odcinku 170m w Zebrzydowicach”

 

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Nagrodzone prace